Društvene mreže · Internet

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom na društvenim mrežama

On line PR tim Vlade Hrvatske održao je seminar predstavnicima Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije i podstakao ih da započnu komunikaciju sa građanima na internetu.

Predstavnici Ureda za on line komunikaciju Vlade Republike Hrvatske bili su u poseti Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije kako bi zaposlenima u ovom državnom organu preneli svoja pozitivna iskustva u komunikaciji sa građanima putem društvenih mreža.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je, nakon seminara “Social Media Presence” i druženja sa kolegama iz Vlade Hrvatske, lansirala svoj prvi tvit na društvenoj mreži Twitter i, na taj način, označila početak svog strateškog prisustva na društvenim mrežama koji će iskoristiti za održavanje stalnog kontakta sa građanima.

Susret sa predstavnicima Ureda za on line komunikaciju Vlade Republike Hrvatske iniciran je od strane Centra za nove komunikacije Dokukino i ovo je samo početak aktivnosti koje će Centar preduzeti kako bi zaživela inicijativa za uspostavljanje on line prisustva Vlade Srbije. Iako je ovaj seminar bio namenjen samo jednom državnom organu, zaključci koji su na njemu doneti korisni su za celokupnu državnu upravu Srbije koja bi, rukovođena i primerom Vlade Hrvatske koja je dosta odmakla po tom pitanju, trebalo da iskoristi prednosti društvenih mreža za efikasnu i besplatnu komunikaciju sa građanima.

Facebook stranica Vlade Hrvatske, koja ima oko 50 000 fanova, jedna je od najaktivnijih stranica u Hrvatskoj, uopšte a u avgustu je bila ubedljivo prva po indeksu aktivnosti. Ovaj podatak najrečitije govori o tome koliko je stranica, suštinski, korisna i koliko se građani Hrvatske oslanjaju na ovaj način komunikacije sa Vladom. Ured za on line komunikaciju hrvatske vlade, koji čine samo dvoje zaposlenih, dnevno odgovori na više od 100 pitanja građana na Facebooku, kroz 40 i više tvitova dnevno obaveštava javnost o aktivnostima Vlade ali, takođe, podstiče građane da i sami daju svoje predloge za rešavanje važnih društvenih pitanja.

Leave a Reply