hakeri
Internet

Kina na meti Internet napada iz inostranstva

Strani mediji su poslednjih dana masovno izveštavali o takozvanom “Internet napadu iz Kine” i “pretnji kineskih hakera”. Međutim, prema podacima Kineskog državnog centra za tehnološku koordinaciju i reagovanje na hitne situacije kompjuterske mreže (CNCERT), Kina nije napadač kako su opisali pojedini zapadni mediji, nego žrtva Internet napada iz drugih krajeva sveta.

Uporedo sa brzim razvojem Interneta, naglo je rastao broj njegovih korisnika u matičnom delu Kine. Međutim, svest Kineza o zaštiti od Internet napada je veoma slaba i zbog toga je Kina ozbiljno oštećena u ovim napadima.

hakeri

Napadi se ispoljavaju u tri vida: ubacivanjem u centralne mreže na teritoriji Kine virusa trojanski konj ili botneta mreže, širenjem štetnog koda preko imena domena registrovanih izvan Kinei napadom stranih vebsajtova na kineske sajtove.

CNCRET je 2012. godine, u saradnji sa relevantnim institucijama i kompanijama, širom zemlje sproveo 14 akcija suzbijanje napada virusa trojanski konja ili botneta, kao i šest akcija za suzbijanje štetnih kodova na mobilnom internetu.

Leave a Reply