Internet

Kina se okreće Internetu

Na sastanku Stalnog komiteta kineskog Državnog saveta, održanom u petak, govoreći o razvoju informacione tehnologije u bliskoj budućnosti u Kini, kineski premijer Ven Điabao je rekao da je do kraja 2013. godine potrebno razviti probne baze za komercijalnu upotrebu Internetskog protokola šeste generacije, te u skladu s tim oblikovati način i put komercijalne upotrebe i razvoja tehnologije.

Ven je rekao da u periodu od 2014-2015. godine treba ostvariti integraciju internetskih protokola četvrte i šeste generacije, te razviti sledeću generaciju informacionih istraživačkih institucija i preduzeća koja će biti konkurentna na međunarodnom tržištu, kao i jačati ulogu ovih tehnologija u razvoju potrošačkog društva, ulaganja, izvozu i zapošljavanju.

Na taj način je potrebno jačati informacionu industriju, uslužni sektor visokih tehnologija i društveni razvoj, istakao je kineski premijer.

Na ovom sastanku Stalnog komiteta Državnog saveta Kine je potvrđena potreba za razvojem sledeće generacije procesorskih čipova, inofrmacione opreme, programa i sistema, podsticanje razvoja iduće generacije komercijalnog interneta, te jačanje bezbednosti na Internetu, kao i zaštite prava na intelektualnu svojinu.

Potrebno je usavršiti tehnološke i industrijske sistemske standarde te ostale važne delove ovog sistema, istaknuto je na sastanku, na kojem je zatražena i koordinirana saradnja odgovarajućih ministarstava i agencija, kao i veća društvenih ulaganja u ovu industriju. Na taj način će se potpomoći industrijska integracija, obrazovnih i istraživačkih industrija, koja bi trebala dati podsticaj za razvoj inovacijskih snaga, ali i stvaranje boljih tržišnih uslova za ovu industriju. (izvor:CNA)

Leave a Reply