Internet

Ko je glavni na Internetu?

Rusija i niz drugih zemalja predlaže da se oduzmu funkcije regulatora Interneta od SAD i da se predaju Međunarodnom savezu za elektronske veze. Bez obzira na to što se mogućnosti Interneta danas čine neograničenim, ovde ima šta da se deli, ističu eksperti.

Ni za koga nije tajna da Internet živi po američkim zakonima i da njime upravljaju američke kompanije. Takvo stanje stvari je nastalo istorijski, mada prvo niko nije pomišljao da je moguće da Internetom vlada jedna zemalja, rekla je u intervjuu za Glas Rusije ekspert u oblasti internet-projekata Jekaterina Aksjonova.

Internet je zamišljen kao struktura koja nema jedinstveni centar. Zato što je Internet izrastao iz vojne kompjuterske mreže, koja je omogućavala da se ostane u radnom stanju čak u slučaju nuklearnog bombardovanja. On u principu nmema jedinstveno jezgro. I serveri koji podržavaju Internet, raspoređeni su po svim velikim zemljama. Ali postoji jafna organizacija, ona se nalazi u SAD i ispunjava jednu od ključnih funkcija – delegiranje domena, tačnije imena na Internetu. Upravo njihov registar čuva se u ovoj organizaciji. I ona je u potpunosti američka.

Ipak Internet je već odavno prestao da bude privatan projekat jedne kompanije ili zemlje. Zato ovlašćenja za upravljanje tako globalnim megaprojektom treba da budu predata Međunarodnom savezu za elektronske veze, smatraju eksperti. Savez objedinjava 192 zemlje, preko 700 kompanija, regionalnih i međunarodnih organizacija. Govori Jekaterina Aksjonova.

Rad treba da se kreće ne samo u stranu administrativnih dejstava, već i u stranu stvaranja važnih međunarodnih infrastruktura i servisa, koji povezuju među sobom Internet i čine ga Mrežom, a ne elektronskom bibliotekom nezamislivih razmera.

Predstavnici SAD odmah su se izjasnili protiv sličnih reformi. Oni smatraju da će međunarodna kontrola donositi Internetu više zla, nego koristi, a Međunarodni savez za elektronske veze treba dda se bavi elektronskim vezama i borbom protiv kibernetičkog kriminala.

Bez obzira na oštar stav SAD, neophodnost promena u svetskoj mreži spoznaju mnoge zemlje. I neke zemlje, među kojima Rusija, spremne su da započnu razradu konkretnih programa u tom pravcu.

Niko ne kaže da preuređenje Interneta treba da započne hitno. To je dug i prilično složen proces. Ali vreme promena na Internetu je izgleda već nastupilo. (Glas Rusije)

Leave a Reply