internet-pravo
Internet

Koja su naša prava na internetu?

Da li ste znali da, ako napišete nešto „sumnjivo” na Fejsbuku ili Tviteru, policija može da vam zakuca na vrata? Posle morate da objašnjavate da se ne bavite nikakvim ilegalnim poslovima, da ste se samo šalili… Samo u toku 2013-te, više kriminalaca je uhapšeno zato što su se hvalili svojim poduhvatima na društvenim mrežama, ali i mnogi drugi građani koji su se neprikladno ponašali.

internet-pravo

Šta smemo reći, a šta ne na društvenim mrežama i da li nas to može skupo koštati, kako one mogu poslužiti za krađu identiteta i kako se odbraniti od nepoželjnih posetilaca, otkriće Žarko Ptiček na besplatnom seminaru, koji u subotu, 27. jula, od 10 časova u svojim prostorijama organizuje Centar za razvoj karijere kompanije LINK group.

On će govoriti o slobodama i pravima građana koji se ostvaruju elektronskim putem, koliko je opasno ostavljati lične podatke, gde i kada to možemo da činimo, kako se zaštiti od hakovanja ili koliko bi jednom super-kompjuteru trebalo da probije vašu šifru, kada su povređena vaša autorska prava, kako prepoznati validne e-ugovore, kako se odbraniti od neželjene e-pošte, i mnogim drugim zanimljivim temama.

Žarko Ptiček je IT pravnik sa višegodišnjim iskustvom i praksom u zastupanju stranaka u oblasti visokotehnološkog prava. U svojoj profesionalnoj delatnosti, on je u krivičnim predmetima pred sudom zastupao oštećene zbog krađe identiteta i optužene za visokotehnološki kriminal, a u parničnim predmetima vodio sporove nadoknade štete, autorskog prava, radnog prava, privrednog prava i porodičnog prava, koji su u sebi sadržali specifičnu IT komponentu. Ptiček je učestvovao i u izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o deviznom poslovanju, kao i u izradi relevantnih podzakonskih akata i publikacija.

Ovaj koristan seminar svi zainteresovani će moći da prate od kuće, zahvaljujući live streamu  koji je obezbedila kompanija LINK group. Dovoljan je samo klik na sledeći link:

http://www.link-elearning.com/stream/itprava.php

Tokom seminara će biti aktivna rasprava, i u njoj će moći da učestvuju i svi koji prate seminar od kuće. Pitanja mogu slati putem CCD naloga na Tviteru (@Razvoj_karijere) i ona će odmah biti prosleđena predavaču.

One thought on “Koja su naša prava na internetu?

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Mislio sam da su relevantne samo nize navedene Krivicnog zakonika:

  Glava dvadeset sedma

  KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA

  Oštećenje računarskih podataka i programa

  Član 298

  (1) Ko neovlašćeno izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi način učini neupotrebljivim računarski podatak ili program,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

  (2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,
  učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

  (3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,
  učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.

  (4) Uređaji i sredstva kojima je učinjeno krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana, ako su u svojini učinioca, oduzeće se.

  Računarska sabotaža

  Član 299

  Ko unese, uništi, izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi način učini neupotrebljivim računarski podatak ili program ili uništi ili ošteti računar ili drugi uređaj za elektronsku obradu i prenos podataka sa namerom da onemogući ili znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka koji su od značaja za državne organe, javne službe, ustanove, preduzeća ili druge subjekte,
  kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

  Pravljenje i unošenje računarskih virusa

  Član 300

  (1) Ko napravi računarski virus u nameri njegovog unošenja u tuđ računar ili računarsku mrežu,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

  (2) Ko unese računarski virus u tuđ računar ili računarsku mrežu i time prouzrokuje štetu,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

  (3) Uređaj i sredstva kojima je učinjeno krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.

  Računarska prevara

  Član 301

  (1) Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

  (2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,
  učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

  (3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,
  učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

  (4) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog ošteti,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

  Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka

  Član 302

  (1) Ko se, kršeći mere zaštite, neovlašćeno uključi u računar ili računarsku mrežu, ili neovlašćeno pristupi elektronskoj obradi podataka,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

  (2) Ko snimi ili upotrebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1. ovog člana,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

  (3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do zastoja ili ozbiljnog poremećaja funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka ili mreže ili su nastupile druge teške posledice,
  učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

  Sprečavanje i organičavanje pristupa javnoj računarskoj mreži

  Član 303

  (1) Ko neovlašćeno sprečava ili ometa pristup javnoj računarskoj mreži,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

  (2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,
  kazniće se zatvorom do tri godine.

  Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže

  Član 304

  (1) Ko neovlašćeno koristi računarske usluge ili računarsku mrežu u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,
  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca.

  (2) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

  Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka

  Član 304a

  (1) Ko poseduje, pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu računare, računarske sisteme, računarske podatke i programe radi izvršenja krivičnog dela iz čl. 298. do 303. ovog zakonika,
  kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

  (2) Predmeti iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

Leave a Reply