Internet

Koliko smo anonimni na Internetu?

Fondacija Electronic Frontier Foundation (EFF) pokrenula je projekat čiji je osnovni cilj praćenje i analiza upotrebe pojedinih web browsera na Internetu.

Nova usluga nazvana Panopticlick anonimno će sakupljati podatke o vrstama web browsera i o operativnim sistemima koji se nalaze na računarima posetialca pojedinih web lokacija slično načinu kako to rade razni alati za praćenje web saobraćaja.

Peter Eckersley iz EFF-u naglašava da su inače metode koje se danas koriste u ssitemima za analizu softvera kojim se pristupa web lokacijama razvijene u tajnosti, a sakupljeni podaci nisu dostupni korisnicima. Takođe, naglašava da je bitno imati na umu činjenicu da se prilikom svakog pristupa nekom web sajtu omogućava i prustup informaciji o konfiguraciji računara posetioca čime se svakako može narušiti privatnost korisnika.

Panopticlick ima za cilj da pruži  jasan uvid u sigurnosne implikacije koje ima praćenje softvera na korisničkim računarima, te korisnicima prikazati količinu podataka koja o njima može biti sakupljena prilikom redovnog posećivanja web sajtova.

Leave a Reply