internet
Događaji · Internet

Konferencija “Internet dijalog Srbije 2013”

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), EuroDIG-a (Evropskog dijaloga o upravljanju internetom) i Diplo fondacije organizuje konferenciju Internet dijalog Srbije 25. juna 2013. godine u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.

Drugi Internet dijalog Srbije organizuje se u cilju podizanja svesti o značaju interneta za razvoj Srbije i unapređenja dijaloga između Vlade, regulatornih tela, poslovnog sektora i civilnog društva.

internet

Internet dijalog Srbije konferencija je nalik na slične evropske i svetske inicijative, otvorena za neformalne diskusije i razmenu mišljenja između zainteresovanih aktera iz cele Srbije o pitanjima razvoja, upotrebe i upravljanja internetom. Srbija je od samog početka uključena u proces primene tih inicijativa kao osnove za dalji razvoj informacionog društva i interneta.

Učešće na konferenciji vrši se registracijom na [email protected] do 21.06.2013. godine u formi:
Ime i prezime, institucija, naznaka za koju od tri paralelne sesije ste zainteresovni, budući da su mesta za učesnike ograničena.

One thought on “Konferencija “Internet dijalog Srbije 2013”

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Intersano je da ni jedna od “podeljenih sesija” nema veze sa ovogodisnjom temom EuroDIG-a (Evropskog dijaloga o upravljanju Internetom) – “Internet za drustvo – kako sluziti javnom interesu”, niti sa upravljanjem nacionalnim segmentom Interneta, s obzirom na najavljeno prisustvo predstavnika Diplo fondacije.

Leave a Reply