E-servisi · Internet

Kontrola internet prodaje rezanog duvana

Na osnovu informacija i saznanja kojima je raspolagao Sektor tržišne inspekcije u prethodnom periodu su vršene inspekcijske kontrole prometa rezanog duvana, duvanskih proizvoda i pribora za duvan na pijačnim tezgama. U realizaciji ovih kontrola tržišna inspekcija je pijačnim upravama pružila stručnu pomoć u upoznavanju sa odredbama i primeni Zakona o trgovini, posebno u delu obaveze pijace da obezbedi da lica koja prodaju robu na pijaci imaju svojstvo trgovca. U cilju sveobuhvatnosti ovih kontrola u inspekcijski nadzor su uključene i komunalna inspekcija i komunalna policija sa nadzorom prometa ove vrste robe izvan prodajnih objekata i na javnim površinama.

U dosadašnjim inspekcijskim kontrolama, izvršen je inspekcijski nadzor na prodajnim prostorima 60 pijaca na teritoriji Republike Srbije u kojima je zatečeno 15 lica koja su neovlašćeno obavljala promet rezanog duvana na pijačnim tezgama. Od zatečenih lica oduzeto je više kilograma rezanog duvana kao i pribora za duvan.

Konstantnim prisustvom tržišnih inspektora na terenu, kao i aktivnim učešćem samih pijačnih uprava u sprovođenju propisa na prostoru pijaca, uočeno je da se prodaja rezanog duvana sve više premešta na internet stranice u vidu nuđenja i dostave na kućnu adresu od strane fizičkih lica.

Kako takvih oglasnih poruka ima sve više na internet domenima, korisnicima Nacionalnih internet domena Srbije, oglašivačima i prenosiocima oglasnih poruka Sektor tržišne inspekcije ukazuje na zakonsku regulativu i njihovu obavezu u skladu sa propisima:

– odredbama člana 15. Zakona o duvanu („Sl.gl.RS“, br.101/2005, 63/2006…..4/2011) zabranjeno je stavljanje u promet rezanog ili na drugi način usitnjenog duvana, a odredbama članova od 38. do 51. propisani su uslovi i način za obavljanje trgovine na veliko i malo duvanom i duvanskim proizvodima;

– odredbama člana 64. Zakona o oglašavanju („Sl.gl.RS“, br.79/2005) zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda;

– odredbama člana 11. Zakona o trgovini („Sl.gl.RS“,br. 53/2010) propisano je svojstvo trgovca koje može obavljati trgovinu;

– odredbama člana 21. Zakona o elektronskoj trgovini („Sl.gl.RS“,br. 41/2009) propisana je obaveza privrednih društava da tržišnim inspektorima bez odlaganja pokažu ili dostave potrebne podatke i dokumentaciju u vezi sa predmetom nadzora.

Povodom uočene pojave nezakonitog oglašavanja prodaje rezanog duvana i duvanskih proizvoda preko interneta, tržišni inspektori će u narednom periodu otpočeti inspekcijski nadzor ovakvog oblika nedozvoljenog oglašavanja i trgovine. U ovim kontrolama, pored lica koje se oglašava i obavlja promet robe na način koji je zakonom zabranjen, inspekcijskim nadzorom će biti obuhvaćeni i prenosioci oglasnih poruka i privredna društva koja su nosioci registrovanih internet domena. (MINFIN)

4 thoughts on “Kontrola internet prodaje rezanog duvana

 1. Aca

  Шта су се бре закачили за резани дуван?! Штета што овде не могу псујем. Терају народ да купује оно смеће од цигара и онемогућавају куповиног јединог дувана који није толико много опасан по здравље. Жао им произвођача цигара, јел? Уф! #$%&?*!`

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Tacno je da Zakon o oglašavanju u clanu 2. tacka 6. definise da “prenosilac oglasne poruke” jeste javno glasilo (novine, radio program, televizijski program, servis novinskih agencija, internet i druga elektronska izdanja javnih glasila i druga sredstva informisanja namenjena javnoj distribuciji i neodređenom broju korisnika) čiju osnovnu ili sporednu sadržinu čine oglasne poruke. Tacno je i da odredbe o oglašavanju duvanskih proizvoda iz clana clana 64. ovog zakona glase:

  “Zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda, u štampi, na radiju i televiziji, preko bioskopskih dijapozitiva, filmova, panoa, tabli, nalepnica, oglasnih sredstava na ulicama, javnim mestima, na javnim objektima i sredstvima saobraćaja, preko knjiga, časopisa i odevnih predmeta i preko nalepnica, plakata i letaka ako su te nalepnice, plakati i leci odvojeni od ambalaže proizvoda duvana i duvanskih proizvoda.

  Zabranjena je distribucija besplatnih duvanskih proizvoda građanima kao i promotivni popust za duvanske proizvode.

  Zabranjeno je isticanje žiga ili druge oznake proizvođača duvana i duvanskog proizvoda na način iz stava 1. ovog člana i u oglasnoj poruci kojom se ne preporučuje proizvođač duvana i duvanskog proizvoda, uključujući i oglasnu poruku kojom se preporučuje sponzorisana aktivnost.

  Ne smatra se oglašavanjem iz stava 1. ovog člana isticanje duvanskih proizvoda na prodajnom mestu i objavljivanje obaveštenja o kvalitetu i drugim svojstvima duvana, odnosno duvanskih proizvoda na prodajnom mestu, u stručnim knjigama, časopisima i drugim stručnim publikacijama koje su namenjene isključivo proizvođačima ili prodavcima tih proizvoda, kao ni korišćenje žiga i druge oznake proizvođača duvanskih proizvoda na sredstvima poslovne komunikacije i poslovne reprezentacije tog proizvođača.”

  Medjutim, u prethodno navedenim zabranama nigde se ne pominje “internet i druga elektronska izdanja javnih glasila i druga sredstva informisanja namenjena javnoj distribuciji i neodređenom broju korisnika”, niti “usluge informacionog drustva” ili “elektronska trgovina”.

  Posto se za pruzanje elektronskih komunikacionih usluga putem Interneta, kao i za pruzanje “usluga informacionog drustva” putem tih elektronskih komunikacija, ne zahtevaju dozvole, pitam se na osnovu koje se zakonske odredbe moze zabraniti takva delatnost elektronskih komunikacija i usluga informacionog drustva (tj. e-trgovine)? Posebno me interesuje na koji ce nacin Odeljenje za opsti nadzor Sektora trzisne inspekcije i/ili Odsek za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija, takodje u sastavu istog Ministarstva, uspeti da otkriju lokacije izvora tih informacija, odnosno oglasnih poruka, ukoliko njegove adresa nisu date u impresumima.

  Valja napomenuti da se RATEL-ova Sluzba za kontrolu do sada bavila iskljucivo kontrolom radio-komunikacija (emisija). Kontrola elektronskih komunikacija putem Interneta, ukljucijuci otkrivanje i prekidanje takvih neovlascenih elektronskih komunikacija i informacija, nije do sada bila predvidjena Zakonom o elektronskim komunikacijama, niti u opisu zadataka i poslova te sluzbe. Medjutim, sila stvarnosti – zakon menja.

 3. Aca

  Ма који закон?! У Србији има закона али га ни сама држава не поштује.

 4. qpes

  Kad bi mogli kako akcizu na svaku lisku duvana da nam stave, onda bi ga reklamirali na sajtu skupstine i vlade

 5. djole

  Da,da sve su sredili u nasoj drzavi pa samo jos duvan ostao nesredjen. Za vlast nije problem sto narod nema posla nego je prinudjen da se snalazi kako zna i ume. Pa zar je meni milo da sa cetri clana porodice sedim kuci i sekiram se na tone kako da prezivim a ta ista vlast je kriva sto ja sad neradim jer nemaju stimulativne mere za nas ,,otpisanu,,generaciju. Ta ista vlast je mene i moju suprugu hranioce ostavila bez hleba u jednom trenu i sad su uveli ss trupe – komunalnu policiju koja nas juri gde god stigne jer samo na taj nacin prezivljavamo. Vise puta sam pomislio da je zatvor za mene spas ali deca???? Ja onda moram da prodajem duvan na ulici jer je to moj hleb,a ne drzavni interes. Zabole me lakat za budzet i akcize isto koliko drzavu zabole lakat za moje muke. Toliko od mene, a mogao bih knjigu da napisem a tek jadan nas narod sta bi sve imao da kaze???

Leave a Reply