Internet

KPMG izveštaj: “Onlajn kockanje: kocka ili sigurica?”

Zbog mogućnosti povećanja poreskih prihoda mnoge vlade bi mogle da uzmu u razmatranje opuštanje postojećih pravila i ograničenja u industriji vrednoj više milijardi američkih dolara.

Potencijalni prihodi operatera firmi za kockanje sa registrovanim sedištima, kao i projektanata softvera, medija i investitora mogli bi da se povećaju više milijardi dolara, ukoliko se obistine predviđanja da države nameravaju da opuste pravila za onlajn kockanje, zaključak je novog KPMG izveštaja „Onlajn kockanje: kocka ili sigurica?“ (eng: Online Gaming: A Gamble or a Sure Bet?) koji je izdat danas.

Očekivanja su da će rast tržišta za onlajn kockanje iznositi 42 odsto i dostići obim od 30 milijardi američkih dolara do 2012. godine, sa 21milijardi u 2008. godini (H2 Gambling Capital), kao i da je potencijal dodatnog rasta u ovom sektoru ogroman, budući da neka od najvećih tržišta – poput Amerike, Kine, Japana i Južne Koreje – još uvek imaju zabranu na onlajn kockanje. Međutim, izveštaj ukazuje na činjenicu da u zemljama gde tehnologija i društveni mediji predvode nove forme onlajn zabave, i u kojima poreski prihodi motivišu vlade da promene svoj stav i zakone da će sadašnja crna ekonomija u nekim od zemalja preći u legalne tokove.

Geri Matušek (Gary Matuszak), KPMG Predsednik globalne prakse za informatiku, komunikacije i industriju zabave, komentariše da „inovacija i tehnološki razvoj konstantno otvaraju nove tržišne mogućnosti. Sa rastom popularnosti kako onlajn kockanja tako i onlajn zabave, tržište onlajn igara svakako predstavlja privlačnu oblast za širenje za projektante softvera za igre, za kasina, za nove igrače na tržištu, medije i investitore.“

Mark Samerfeld (Mark Summerfield) iz KPMG Velike Britanije, Predsednik globalnog odeljenja za igre na sreću, dodaje: „Tržište koje trenutno gledamo bi moglo biti samo vrh ledenog brega. Vlade u mnogim delovima sveta tiho razmatraju svoje protivljenje onlajn kockanju.

Mi smatramo da nakon neminovne dečije bolesti koja prati svaki početka, da će uslediti kontinuirani period novih zakona koji će najverovatnije doprineti munjevitoj ekspanziji tržišta. Nesvakidašnje za privredni sektor sa internet uporištem je činjenica da će barem u kraćem roku biti obavezno fizičko i prema tome oporezivo prisustvo. To će imati za posledicu jedinstven skup izazova za firme koje ne poseduju velike međunarodne infrastrukture i koje će morati da sarađuju sa savetnicima koji poseduju takve infrastrukture.“

Tehnološki razvoj takođe doprinosi promenama i rastu, tako da onlajn kockanje počinje da osvaja i mobilne i društvene platforme koje su doživele eksploziju neobaveznih onlajn igri. U Velikoj Britaniji npr. gde je bingo dobro ustaljena društvena igra, ljudima je sve prijatnije da učestvuju u igri putem društvene mreže kao što je Fejsbuk.

Mark Samerfeld primećuje da u Evropi vlada liberalniji stav prema onlajn kockanju nego što je slučaj u SAD i Aziji, pri čemu KPMG primećuje evropski trend koji napušta monopole pod državnom kontrolom i ide ka privatnim operaterima, sa internet sajtovima za kockanje u privatnom vlasništvu koji se mogu naći u Francuskoj, Italiji i Danskoj.

Geri Matušek rezimira globalne okolnosti: „Onlajn kockanje počinje da poprima mobilne i društvene platforme medija koje su doživele neviđenu ekspanziju širom sveta. Sve prisutnija infrastruktura brodbend internet konekcija i lak pristup mobilnim aplikacijama predstavljaju ključne faktore koji daju podršku usvajanju ovih platforma i rastu tržišta.“

Kasina i druge tradicionalne kockarnice teže da zaštite i da povećaju svoj udeo u tržištu ulaskom u onlajn segment industrije. Britanska kockarska kuća „Rank“  je već ušla u onlajn prostor da bi dopunila svoje tradicionalne kasino i bingo usluge, dok američki gigant „Harrah’s“ kao i firma za tehnologiju igrica IGT preduzimaju korake u istom pravcu.

Mark Samerfeld komentariše: „Kako sama industrija sazreva, mi i naši klijenti primećujemo porast u aktivnostima spajanja uz pripajanje firmi koje se bave onlajn kockanjem. Sa sve složenijim tržištem segment poslovanja između firmi u ovoj industriji će biti sve veći. Očekujemo novu rundu aktivnosti spajanja uz pripajanje, kako između tradicionalnih društava – iz oblasti igara na sreću i drugih sektora kao što su mediji – sa ulaskom u virtuelna tržišta, tako i između vodećih firmi u virtuelnom prostoru koje preuzimaju manje konkurentske firme.“

Usled rasta tržišta onlajn kockanja ta industrija će morati da nađe rešenja na pitanja sa kojima se suočava. Bezbednost je od ključne važnosti u ovom tržištu, a pouzdana reputacija bi mogla da se ispostavi kao najveća vrednost za kojom operater može da teži. Društvena pitanja kao što je kontrola pristupa maloletnicima i mogućnost kockarske zavisnosti mogla bi da dobiju na važnosti, ali će industrija morati da se suoči sa njima.

U Sjedinjenim američkim državama je 2006. godine usvojen Akt o borbi protiv nezakonitog internet kockanja (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – UIGEA), međutim u novembru 2009. godine Ministarstvo finansija i Odbor federalnih rezervi SAD su najavili odlaganje njegovog stupanja na snagu za šest meseci do 1. juna 2010. godine. U međuvremenu su sačinjeni predlozi zakona kojima se reguliše i oporezuje onlajn kockanje, što ukazuje na činjenicu da debata za koju se smatralo da je okončana 2006. godine može ponovo da se otvori.

Integralnoj verziji izveštaja „Online Gaming: A Gamble or a Sure Bet“ može da se pristupi na sajtu www.kpmg.com/ess.

Evropa

Na osnovu nedavne studije koju je uradio Artur D. Litl, tržište onlajn kockanja se širi u Evropi, sa očekivanim godišnjim prihodima do 2012. godine od 8 milijardi evra. Sledeći primer Engleske i Italije, a pod pritiskom Evropske Komisije, mnoge druge zemlje se trenutno pripremaju za kontrolisano otvaranje svojih tržišta.

Jedan od najvećih izazova u Evropi moglo bi da bude dopuštanje prekograničnog onlajn kockanja. Trenutno mnoge zemlje su usmerene na reformu oblasti igara na sreću unutar svojih granica, što bi moglo da ima za posledicu stvaranje okruženja sa razdorom i više različitih regulativa.

KPMG je globalna mreža profesionalnih firmi koje pružaju usluge u oblasti revizije, poreskog savetovanja i finansijskog savetovanja. Kompanija je prisutna u 144 zemlje i zapošljava 140.000 ljudi u firmama članicama širom sveta. Kancelarija KPMG u Srbiji posluje od avgusta 1996. pod imenom KPMG d.o.o. Beograd i član je regiona centralne i istočne Evrope sa centralom u Pragu.

Leave a Reply