Internet

Kreiranje internet kurseva namenjenih permanentnom učenju na daljinu

Pozivaju se zainteresovani da u četvrtak 1.12.2011. od 18 časova prisustvuju besplatnom predavanju: „Kreiranje internet kurseva namenjenih permanentnom učenju na daljinu. Zašto? Kako?“ kurseva namenjenih permanentnom učenju na daljinu. Zašto? Kako?“

Predavanje će se održati u Domu internet domena Srbije, u sedištu organa RNIDS-a u ulici Žorža Klemansoa 18a/I.

Predavači:

  • Snežana Marković, nast. rač. i inf.
  • Vladan Al. Mladenović, nast. fizike i informatike

Autori predavanja imaju višegodišnje iskustvo u kreiranju i vođenju elektronskih kurseva kako u nastavi tako i u stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju, dobitnici brojnih nagrada iz oblasti primene IKT-a u obrazovanju, učesnici domaćih i međunarodnih manifestacija, obuka i susreta.

Na predavanju biće prikazane teorijske i zakonske osnove učenja na daljinu, prednosti elektronskog učenja, primeri dobre prakse: šta jeste, a šta nije „e-učenje“, koraci koje treba preduzeti kako bi se kreirali korisni i primenljivi obrazovni sadržaji na Internetu.
Nacrtom Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju daje se mogućnost izbora obrazovanja na daljinu, što u današnjim uslovima znači prevashodno učenje putem Interneta. Pripremite se na vreme…

Ovo je prvo u nizu predavanja koje se održava kao deo projekta “e-pismen” podržanog od strane Registra nacionalnog internet domena Srbije u okviru Programa podrške projektima popularizacije Interneta za 2011. godinu, 4PI. Veb-sajt projekta: e-pismen.rs

Pošto je prostor ograničen, molimo da svoje prisustvo potvrdite do srede u 12 časova slanjem e-maila na adresu: [email protected]

Leave a Reply