Internet

KupiMe.com organizuje nagradno takmičenje “Upecaj svoju želju!”

KupiMe.com organizuje nagradno takmičenje za želje korisnika koje će, ako se ostvare, postati ponude na KupiMe.com stranici.

Želja se prijavljuje putem aplikacije i pozivaju se prijatelji da glasaju za nju. Kad se želja korisnika realizuje i ponuda na KupiMe.com stranici uspe, autor želje će je dobiti potpuno besplatno.

Nagradno takmičenje trajaće do 31.10.2012. godine, a odnosi se na celo područje Republike Srbije. Pravo učešća u nagradnom takmičenju imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koja su registrovana na društvenoj mreži Facebook. Fizičko lice mora dati glas (like-ovati) KupiMe.com Facebook stranicu i dati glas (like-ovati) Facebook aplikaciju nagradnog takmičenja.

Leave a Reply