Internet

Lakoća kontrole elektronskog novca

Pokažite mi elektronski novac: Zahvaljujući tehnologiji, kontrola nad finansijama je zadovoljstvo, a ne naporan posao. Uspon „Ja“ banke: istraživanje kompanije MasterCard otkriva da ljudima kontrola nad sopstvenim finansijama ne predstavlja napor i da oni vole to da rade, a da uglavnom žene donose odluke o potrošnji.

Iako većina nas verovatno ne čita tabele i grafikone sa najnovijim podacima u finansijskim rubrikama novina, izgleda da ne zaziremo od detaljne kontrole nad sopstvenim finansijama: rezultati novog istraživanja kompanije MasterCard koje je sprovela kompanija Ipsos MORI širom Evrope pokazuju da 80% ispitanika kaže da vole da vode računa o svojim finansijama i da teže tome da imaju veću kontrolu nad svojom potrošnjom.

U šest zemalja koje su učestvovale u istraživanju, 77% ljudi redovno proverava stanje svojih tekućih računa, a 79% njih tačno zna koji im je dozvoljeni limit na kreditnoj kartici. U doba u kome je većina imejlova nepoželjna, a većina primljene pošte se baca, imejlovi u vezi sa novcem predstavljaju izuzetak: 66% ljudi širom Evrope čita sve ili većinu materijala koje prime od svoje banke ili institucije koja im izdaje karticu. Potreba za većom kontrolom nad sopstvenim novcem dešava se u isto vreme kada i poverenje u banke nestaje, jer samo 54% ljudi kažu da veruju svojim bankama, dok svega 31% ljudi kaže da im njihova banka pruža dovoljno informacija.

Kako su pristup i kontrola nad bankovnim računima sada lako dostupni putem interneta i mobilnih aplikacija, ljudima se sviđa da budu više upoznati sa finansijama, u prilog čemu govori podatak da 76% ljudi koristi prednosti tehnologije i da upravljaju svojim finansijama putem interneta. Takođe, izbegavamo opcije koje mogu otežati kontrolu nad finansijama, a 64% ljudi kaže da se trude da ništa ne kupuju na kredit.

Uprkos tome što imaju pristup internetu, mnogi ljudi i dalje čuvaju svoj novac u „slamarici“ i to je još uvek čest slučaj, bilo da li je u pitanju mala ili velika suma novca [1]. Ovaj tip štednje nije samo prastar, već je i nekonvencionalan u ovom modernom vremenu interneta kad samo 35% nas redovno posećuje ekspoziture banaka. Jedan od razloga koji su ispitanici naveli je i „Ako je novac u banci… odjednom se sve potroši a da to i ne primetim“ – iako većina nas više voli da plaća karticom (64%) umesto gotovinom (42%).

Kada je reč o večitom pitanju o tome ko donosi odluke o potrošnji, žene su te koje su više angažovane po pitanju novca. 83% žena kaže da češće vode računa o kućnim finansijama, u poređenju sa 78% muškaraca. Takođe, žene redovnije proveravaju stanje na svom tekućem računu (79% žena u poređenju sa 74% muškaraca). Ovi podaci se ne slažu sa time koga muškaraci smatraju glavnim za finansije, jer 62% njih misli da oni donose većinu odluka vezanih za budžet svog domaćinstva.
„Znamo da ljudi, više nego ikada ranije, žele osećaj kontrole nad sopstvenim finansijama, pa rado prihvataju nove tehnologije koje im u tome pomažu“, rekao je Karlo Enriko (Carlo Enrico), predsednik kompanije MasterCard za centralnu i istočnu Evropu. „Naše pripejd kartice su osmišljene tako da ljudima pruže još jedno sredstvo da to postignu i pokazalo se da su od dragocene pomoći onima koji ih koriste, te tako 69% ljudi kaže da misle da im one mogu pomoći da kontrolišu svoju potrošnju, a 73% njih čak kaže da bi pripejd kartice mogle da spreče da zapadnu u dugove”.

S obzirom na to da nam kontrola nad sopstvenim novcem postaje važna, pripejd kartice takođe mogu biti od pomoći kod nekih drugih nedoumica koje imamo kada upravljamo svojim novcem:
70% roditelja dece starije od 13 godina smatra da je pripejd kartica dobar način da deca nauče kako da upravljaju novcem;
67% ispitanika smatra da pripejd kartice pružaju veći nivo sigurnosti na putovanjima u inostranstvo;
Čuvaju novac od drugih ljudi, pa čak i od njih samih!

# # #

Napomena za urednike

Ovo istraživanje je sprovedeno u periodu od aprila do juna 2014. godine među potrošačima iz šest zemalja (Belgija, Mađarska, Holandija, Poljska, Španija i Turska) radi sticanja uvida u njihovo trenutno ponašanje u vezi sa finansijama i kako se pripejd kartice trenutno uklapaju u njihove živote, odnosno ima li mogućnosti da se uklope. Ovaj pristup je osmišljen tako da situacija može sveobuhvatno sagledati. Kvantitativni element sadrži uzorak od 2.400 ispitanika, uključujući 1.000 korisnika pripejd kartica i 1.400 korisnika drugih kartica. Ovaj element je kombinovan sa detaljnim etnografskim istraživanjem, pružajući kvalitativan pregled načina na koji 36 različitih domaćinstava živi, kako upravljaju svojim finansijama i sa čim se trenutno bore.

Ipsos je nezavisna kompanija za istraživanje tržišta koju kontrolišu i kojom upravljaju profesionalci u oblasti istraživanja. Kompanija je osnovana u Francuskoj 1975. godine i prerasla je u u svetsku istraživačku grupu sa snažnim prisustvom na svim ključnim tržištima. Ipsos se nalazi na trećem mestu među kompanijama za istraživanje tržišta na svetu.
Ipsos ima predstavništva u 86 zemalja i pruža stručne analize obogaćene lokalnim uvidima u šest usko specijalizovanih istraživačkih oblasti: reklamiranje, lojalnost klijenata, marketing, mediji, istraživanje odnosa sa javnim institucijama i upravljanje anketama.

Leave a Reply