Internet

Mape zastupljenosti usluga distribucije medijskih sadržaja i pristupa Internetu u Srbiji

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je tokom 2014. godine od operatora koji pružaju uslugu distribucije medijskih sadržaja i/ili uslugu pristupa Internetu prikupila podatke o broju korisnika i zastupljenosti ovih usluga.

Na osnovu analize prikupljenih podataka pripremljene su mape sa prikazom broja korisnika i teritorijalne zastupljenosti ovih usluga u Republici Srbiji.

Mape pružaju mogućnost pregleda na nivou okruga i dostupne su na strani:Zastupljenost usluga distribucije medijskih sadržaja i pristupa Internetu

Leave a Reply