Internet · Provajderi

MasterCard Europe nastavlja sa naporima da spreči plaćanje za dečju pornografiju na Internetu

„Evropsku finansijsku koaliciju“ oformili MasterCard i Evropska komisija, policija, ostale vodeće finansijske institucije i Internet provajderi

Kompanija MasterCard Europe je danas najavila formiranje „Evropske finansijske koalicije“ u saradnji sa Evropskom komisijom, Policijom Evropske Unije, policijskim odredima država članica, agencijama za zaštitu dece, ostalim vodećim finansijskim institucijama i Internet provajderima iz cele Evrope.

Koalicija je formirana kako bi se rešio problem komercijalne eksploatacije dečje pornografije na Internetu širom Evrope. MasterCard Worldwide je suosnivač „Finansijske koalicije protiv dečje pornografije“, koja je osnovana pre tri godine u Americi. Evropska Koalicija ima sličan pristup, ali u evropskom regionu, a poseban naglasak je stavljen na jedinstveni pravni status unutar Evropske Unije, gde svaka zemlja ima svoje zakone.

Evropska Koalicija objedinjuje sve interesne grupe koje su angažovane u borbi protiv komercijalne eksploatacije dečje pornografije, a u cilju pružanja pomoći i podrške policijskim akcijama širom Evrope usmerenim protiv ove vrste kriminala. Članovi Koalicije će zajednički razviti rešenja za sprečavanje korišćenja elektronskih sistema plaćanja pri kupovini fotografija koje prikazuju zlostavnjanje i iskorišćavanje dece.

Članovi Koalicije veruju da će ovo na kraju pomoći da se identifikuju, lociraju i sačuvaju žrtve, lociraju i uhapse počinioci zločina i pronađu i oduzmu sredstva kriminalcima. Fokus će biti na edukaciji, informisanju i omogućavanju interesnim grupama da spreče i konačno prekinu i razbiju ovaj lanac kriminala širom Evrope.

„MasterCard Worldwide je oduvek imao agresivan pristup kada je u pitanju otkrivanje i eliminacija svih vidova nezakonitih aktivnosti koje se odvijaju uz pomoć globalnog sistema plaćanja. Naša stalna saradnja sa lokalnim policijskim snagama širom sveta je od ključnog značaja u ovoj borbi i obezbeđuje nam odlična sredstva i alatke kako bismo eliminisali ono što je nažalost postalo složena industrija koja se razvija i koja bazira svoj rast na iskorišćavanju dece širom sveta. Ponosni smo jer smo jedni od osnivača i podržavamo Koaliciju kao jednu od inicijativa važnih za Evropu. Uvereni smo da će nam saradnja sa ostalim partnerima u Koaliciji omogućiti da uvećamo snažne napore u borbi protiv zlostavljanja dece u Evropi.

„Priroda ovog problema zahteva od nas da iskoristimo jedinstvene veštine i znanje koje poseduje svaka od članica i partnera Koalicije kako bismo zajedničkim snagama zadali udarac ovoj nezakonitoj industriji. Samo putem ovog partnerstva ćemo biti u mogućnosti da zaustavimo protok sredstava kojim se podržava korišćenje dečje pornografije na Internetu i nadamo se de ćemo takve aktivnosti ubrzo potpuno eliminisati“, kaže Havier Perez, Predsednik kompanije MasterCard Europe.

MasterCard Europe, Microsoft, PayPal, Visa Europe i nevladina organizacija Missing Children

Europe su među osnivačima ove nove koaliciju i pridružila im se Evropska komisija, Policija Evropske Unije, policijski odredi država članica i Međunarodni centar za nestalu i zlostavljanu decu i Međunarodna asocijacija Internet SOS linija. Koaliciju su priznala i podržala nevladina udruženja i druge komercijalne organizacije širom Evrope.

Nekoliko advokatskih kancelarija koje pružaju konsultantske usluge kompaniji MasterCard Europe su sa zadovoljstvom prihvatile da učestvuju u pravnom delu programa i pomognu koaliciji tako što će pružiti besplatnu pravnu pomoć. Sledeće advokatske kancelarije će učestvovati: Dimitrov, Petrov & Co iz Bugarske, Ronne & Lundgren iz Danske, Kyriakides Georgopoulos & Daniolos Issaias iz Grčke, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Iz Rumunije, Lenz & Staehelin iz Švajcarske i Frishberg & Partners iz Ukrajine.

Leave a Reply