E-servisi · Internet

MasterCard-ov MasterIndex pokazao da postoji potencijal za razvoj kupovine na Internetu

U slučaju da im nestane platna kartica, 96 odsto korisnika platnih kartica u Srbiji bi prvo pozvalo svoju banku

65 odsto korisnika kartca u Srbiji bi potražilo savet od zaposlenih u banci kada su u pitanju lične finansije

62 odsto aktivnih korisnika platnih kartica koristi Internet

Istraživanje MasterIndex Srbija, koje je sprovela kompanija MasterCard Europe u proleće 2009. godine, pokazalo je da korisnici platnih kartica u Srbiji imaju dobro finansijsko obrazovanje. Istraživanje je takođe pokazalo da sve veći broj korisnika platnih kartica koristi Internet, što predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj elektronskog plaćanja u zemlji.

Manuel Alekse, potpredsednik za Balkan u kompaniji MasterCard Europe je rekao:

„Istraživanje MasterIndex je pokazalo da korisnici platnih kartica u Srbiji znaju gde da potraže pomoć ako im zatreba. Uz to, vlasnici kartica u Srbiji znaju na koji način da upravljaju svojim ličnim finansijama i imaju poverenje u banke i finansijske institucije. Ovo je izuzetan uspeh za celokupni bankarski sistem u Srbiji imajući u vidu da su banke zadobile poverenje klijenata samo pet godina nakon reorganizacije bankarskog sistema.

„Ali trebalo bi dalje iskoristiti ovu dobru komunikaciju između banaka i klijenata kako bi se klijenti bolje upoznali sa novim uslugama kao što je elektronsko plaćanje. Istraživanje MasterIndex je nedvosmisleno pokazalo da postoji dovoljan broj korisnika platnih kartica koji koriste Internet tako da bi sve strane uključene u elektronsko plaćanje trebalo da se posvete obrazovanju korisnika platnih kartica. Iz tog razloga, kompanija MasterCard je nedavno lansirala Internet stranicu na srpskom jeziku gde korisnici platnih kartica mogu da nauče nešto više o mnogobrojnim opcijama koje postoje kada je u pitanju beskontaktno plaćanje.”

Ako bi im nestala kartica, 96 odsto korisnika platnih kartica u Srbiji bi prvo pozvalo svoju banku. U slučaju da im je potreban savet u vezi sa ličnim finansijama, većina korisnika kartica, 65 odsto, bi se obratilo zaposlenima u banci. Značajno manji procenat, 6 odsto korisnika platnih kartica bi potražilo savet od finansijskog savetnika ili osobe koju lično poznaje. Samo 4 odsto korisnika platnih kartica, većinom Beograđani i oni koji pripadaju višem društvenom staležu, bi potražilo informacije na Internetu. Istraživanje je takođe pokazalo da bi većina žena potražila savet od zaposlenih u banci, dok bi se muškarci obratili prijateljima ili kolegama.

Kada je u pitanju kupovina na Internetu, korisnici još uvek nemaju dovoljno poverenja kako bi koristili svoje platne kartice na Internetu. Samo 10 odsto korisnika platnih kartica koji koriste Internet zapravo i kupuje na Internetu. Najveći procentat onih koji kupuju na Internetu, 38 odsto, to čini par puta gosišnje, 25 odsto kupuje na Internetu jednom mesečno, 13 odsto par puta mesečno, dok samo 2 odsto korisnika platnih kartica kupuje na Internetu svakodnevno.

Čak 62 odsto korisnika platnih kartica u Srbiji koristi Internet. 93 odsto korisnika platnih kartica koji koriste Internet najčešće ga koriste na poslu dok 46 odsto korisnika platnih kartica najviše koristi Internet kod kuće. Učestalost korišćenja Interneta je veoma visoka – 71 odsto korsnika platnih kartica koristi Internet svakodnevno dok 18 odsto koristi Internet par puta nedeljno.

Leave a Reply