Internet

Mediji i naplata pristupa sadržajima na Internetu

Kako naplatiti internet sadržaj jedna je od preokupacija vodećih medijskih kuća u svetu, ali i kod nas. Iako postoji niz modela naplate, eksperimenti koje su sprovodili The New York Times ili Financial Times pokazali su se veoma skupi i načešće neuspešni, pa je deo regionalnih izdavača, u sklopu panel-rasprave na Weekend Media festivalu u Rovinju zaključio da je najisplativiji model čekati da se neki od njih pokaže ispravnim, a u međuvremenu u celosti pružati korisnicima besplatan sadržaj.

Najveći deo internetske publike zapravo imaju izdavači novina, koji su razvijali i web izdanja, pa je izazov novoga doba postao – kako početi naplaćivati sadržaj koji je nekoliko godina korisniku bio dostupan bez naplate.

NYT je na osnovu podataka o prihodima još 2005. odlučio da naplaćuje pristup internet sadržajima. Iako su imali 13,3 miliona posetilaca na svojim stranicama, ti korisnici su im doneli oko 50 miliona dolara prihoda, ili 8 puta manje od 405 miliona dolara koji su im se u blagajnu slili od 1,5 miliona redovnih čitalaca. Zato su odlučili da naplaćuju sadržaj stranice 8 dolara na mesečnom nivou. Model se nije pokazao uspešnim jer je NYT zbog 227.000 pretplatnika izgubio 13 miliona posetilaca.

Tada se počelo raditi na novom modelu koji se implementira ove godine i koji prepoznaje tri vrste korisnika: one koji će rado platiti uslugu, neodlučne, te one koji nikako ne žele platiti internet sadržaj.

Model naplate svodi se na to da se svim korisnicima dopusti besplatno čitanje 20 članaka, nakon čega se daljnje korišćenje sadržaja mora platiti. Izrada tog modela stajala je 40 miliona dolara. Reč je o tome da se broj potencijalnih pretplatnika povećava 18 posto koliki je udel neodlučnih, a korisnici koji ne žele plaćati sadržaj podižu broj klikova, što je osnovni kriterijum za plasman oglasa.

Nemačka korporacija koja je lane zaradila gotovo tri milijarde evra, a u nizu izdanja najpoznatija je po Bildtu, svojim modelom želi postići jednak deo prihoda od interneta, kombinacijom oglašavanja i pretplate, te od prodaje štampanih izdanja. Na stranici Bildta 70 posto sadržaja je besplatno, dok se manji deo izabranih tekstova i usluga naplaćuje, a Financial Times je postupnim smanjenjem besplatnoga sadržaja tokom 8 godina broj pretplatnika povećao na 200.000 uz zadržavanje oglasa, po čemu je njegov model jedan od uspešnijih.

Rasprava o internetu uvek za sobom povlači i raspravu o odumiranju štampe, ali stručnjaci tvrde da će prodorom interneta više nastradati televizija, nego štampa.

Leave a Reply