august-ipad-cover
Internet

Medijske kompanije budućnosti

Samosadržanost medija je umrla. U novom, uzbudljivom svetu hiper-individualnog iskustva, korisnik je taj koji diktira način objavljivanja i kao takav bi trebalo da bude u srži svake moderne medijske kompanije.
Izdavački pejsaž je neprepoznatljiv u odnosu na onaj od pre samo pet godina.
Dok tradicionalne izdavačke kuće posvećuju vreme i resurse pokušavajući da digitalizuju (monetizuju) postojeća izdanja, vodeći mediji su već van karte sa portfolijima ustanovljenih proizvoda koji približavaju korisnika i stvaraoca više nego ikada.

august-ipad-cover
Čitaoci su iz korena promenili svoja očekivanja vezana za sadržaj. Sadržaj koji konzumiraju nije više odraz njihovog čitalačkog ukusa. Takođe su i drugačije povezani sa stvaraocima sadržaja koji čitaju. Sve je manje bitno gde čitamo, kako obavljamo transakcije, kako se sve ideje nastale iz sadržaja vezanog za lifestyle pretvaraju u identitet, preference ili potrošaško društvo.
Ukoliko medijske kompanije i izdavači žele da opstanu i napreduju, potrebno je da prepoznaju ove trendove i da reaguju na njih. Njihov fokus mora biti na stvaranju sadržaja koji zaista odražava jako individualno mišljenje i dostupan je svuda, budući da je distribucija u današnje vreme veoma fluidna stvar. Sadržaj takođe mora biti u uskoj sprezi sa trgovinom u smislu da nudi čitaocu i mogućnost da kupi ono o čemu čita. izvor: abc srbija

Leave a Reply