Internet

Međunarodna konferencija nacionalnih Internet registara u Novom Sadu

U Novom Sadu će 14. i 15. septembra 2011. biti održana 4. međunarodna konferencija administratora i registara nacionalnih internet domena najvišeg nivoa za centralnu i istočnu Evropu. Organizator konferencije je Koordinacioni centar ruskog nacionalnog registra internet domena (TLD RU), uz pomoć Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve (ICANN). Podršku Konferenciji pružiće i Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) i Uprava za digitalnu agendu Republike Srbije.

Konferencija ima za cilj da uključi registre nacionalnih domena najvišeg nivoa u diskusije vezane za važna pitanja o Internetu, ali će se baviti i organizacijom međusobne saradnje nacionalnih registara i ovlašćenih registara. Ova tema je postala naročito aktuelna u svetlu brzog razvoja Interneta na nacionalnim nivoima. Takođe, zbog promena poslovnih modela tržišnog poslovanja na Internetu, neophodno je iznaći nove mogućnosti za proširenje međunarodne saradnje i globalnog razvoja naziva domena na tržištu.

Koordinacioni centar ruskog nacionalnog registra internet domena (TLD RU), organizuje ovu konferenciju od 2008. godine. Prva tri skupa održana su u Sofiji (Bugarska), Bledu (Slovenija) i Samari (Rusija). Konferencija tradicionalno okuplja predstavnika nacionalnih registara iz celog sveta, a prošlogodišnjem skupu u Samari prisustvovalo je oko 100 učesnika, među kojima su bili i predstavnici RNIDS-a.
Program Konferencije obuhvata:
– Novi domeni najvišeg nivoa (gTLD, IDN TLD, priprema klijentskih aplikacija za nove internet domene)
– Pravni aspekti domenskog prostora (pravo na Internetu, usklađivanje zakonodavstava, odnosi nacionalnih registara i ovlašćenih registara, UDPR, kao i sudski presedani u rešavanju sporova oko domena)
– Marketinške aktivnosti i saradnja sa državnim agencijama (marketinške akcije, promocije domena i širenje svesti o mogućnostima koje pruža Internet)
– Poslovni modeli nacionalnih registara
– Kritična infrastruktura na Internetu (DNSSEC, IANA, IPv6…)
Konferencija se održava u novosadskom hotelu “Park”. Učešće na konferenciji je besplatno, ali je registracija obavezna. Rok za prijavu je 9. septembar.
VIŠE INFORMACIJA: http://meeting.cctld.ru/en

Leave a Reply