Internet · Telekomunikacije

Ministarka najavila uvođenje WiMax bežične tehnologije

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić najavila je danas da će to ministarstvo u toku naredne godine uvesti novu, bežičnu “Vajmaks” tehnologiju u oblasti telefonije, koja će omogućiti širokopojasni pristup internetu.

Matić je na Simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju “PostTel 2009” istakla da su u toku pregovori za oslobađanje dela spektra namenjenog “Vajmaksu”, i izrazila nadu da će naredne godine biti raspisan i tender za operatore te tehnologije.

Prema njenim rečima, uz “Vajmaks”, drugog fiksnog operatora i CDMA licence za bežičnu fiksnu telefoniju koje su izdate u toku ove godine, biće stvorena jedna dobra dinamika na tržištu telekomunikacija, koja će omogućiti građanima da imaju viši kvalitet, veći izbor, a verovatno i niže cene usluga.

Kada je reč o poštanskim uslugama, Matić je za 2011. godinu najavila završetak novog poštanskog centra koji treba da podigne nivo kvaliteta i pouzdanosti isporuka.

Ona je dodala da formiranje poštanskog centra treba da skrati rokove i omogući automatizaciju procesa usluga uz korišćenje poštanskog adresnog koda, odnosno jedinstvenog broja za svaku kućnu adresu, a ne kao do sada rukom ispisane adrese.

Takođe, Matić je naglasila da u narednih godinu i po dana poštanski saobraćaj mora biti podignut na kvalitetan nivo i usklađen sa kvalitetom usluga koje pružaju pošte u EU.

Matić je podsetila na rezultate koje je ostvarilo resorno ministarstvo i najavila da je za narednu godinu planirano i razdvajanje Pošte od Telekoma Srbije.

Generalni direktor PTT saobraćaja Srbije Goran Ćirić istakao je da je u toku projekat izgradnje glavnih poštanskih centara u Beogradu, Nišu i Novom Sadu čija je vrednost 38 miliona evra.

Ćirić je istakao da su u cilju podizanja kvaliteta usluga, Pošte u toku ove godine uradile mnoge projekte, kao što je “PostTis” koji predstavlja tehnološko-informacioni sistem koji će omogućiti primenu savremenih tehnologija u poslovanju.

Prema njegovim rečima, planirano je i uspostavljanje centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koji će omogućiti građanima da putem interneta naruče i dobiju izvode iz matične knjige rođenih, ili potvrdu o državljanstvu, što je jedan od preduslova za uvođenje e-uprave.

Leave a Reply