Internet

Ministarstvo podržalo Regionalni forum o upravljanju internetom u Skoplju

Pomoćnik ministra Ministrastva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sava Savić, učestvovao je danas na Regionalnom forumu o upravljanju internetom u Skoplju.

„Srbija prepoznaje važnost principa neutralnosti interneta, odnosno pruža podršku „otvorenom internetu“ u kome svako može da pristupi svakom sadržaju i servisu na internetu, bez diskriminacije i ograničenja. Iz tog razloga naša zemlja je od samog početka sledila preporuke i zaključke Evropske Unije u toj oblasti.“, rekao je Savić.

Ovaj princip je implementiran u zakonodavstvo Republike Srbije u skladu sa regulatornim okvirom Evropske Unije u oblasti telekomunikacija iz 2002. U skladu sa tim, Zakonom o elektronskim komunikacijama je propisano da krajnji korisnici javnih komunikacionih mreža i servisa imaju slobodan pristup i distribuciju informacija, kao i korišćenje aplikacija i usluga po sopstvenom izboru.

Pomoćnik ministra je istakao važnost oblikovanja i donošenja digitalnih politika u multiakterskom maniru, uz punu saradnju državnih organa.

„Važno je da se institucije u regionu povežu i pojačaju saradnju po pitanjima vezanim za upravljanje Internetom, pogotovo jačanje infrastrukture, lokalnih servisa i sadržaja, ali i saradnje protiv sajberkriminala i u smeru zaštite ljudskih prava i sloboda.“, istakao je pomoćnih ministra.

On je, takođe, dodao i da je bez interneta teško zamisliti sveopšti ekonomski i društveni razvoj i da Srbija, kao zemlja u tranzicionom periodu, internet vidi kao mogućnost za ekonomski razvoj.

Leave a Reply