Internet

Mosaic internet aplikacija za Autodesk korisnike

Mosaic je internet aplikacija za Autodesk® Revit® i AutoCAD® Civil 3D® korisnike, koja omogućava celovit pregled u postojeću familiju Autodesk korisničkih zajednica. Pretraživači uz pomoć kojih je moguć pristup  ovim izvorima informacija su Firefox 4.0, Google Chrome, Internet Explorer 8 i Safari 4.

Cilj je da se omogući pronalaženje, eksploatacija, kreiranje i distribucija sadržaja koji se odnosi na Autodesk zajednice.

Lista izvora koje Mosaic može da obuhvati uključuje:

  • Korisničke blogove
  • Autodesk blogove
  • Industry media
  • AUGI forume
  • Autodesk diskusione grupe
  • YouTube
  • Facebook

Mosaic objedinjuje ove izvore i direktno povezuje korisnike sa njima. Broj i raznovrsnost sadržaja izvora dovodi do utiska da se on skoro stalno razvija i menja. Redovnim posećivanjem bićete informisani o najnovijim savetima  i novostima iz pomenutih oblasti.

Korisna adresa

Leave a Reply