Internet · Provajderi

mt:s brzi mobilni pristup Internetu

Kao prvi operator u regionu, Mobilna telefonija Srbije u saradnji sa kompanijom Cisco uvodi najsavremenije rešenje za velike poslovne sisteme, mala i srednja preduzeća za povezivanje računara i prenosnih uređaja u jedinstvenu računarsku mrežu i na Internet preko 3G – HSDPA mreže mt:s pod nazivom mt:s internet pristup.

Izborom ponuđenih paketa, preduzeća svojim zaposlenima omogućavaju da istovremeno na bilo kom mestu komuniciraju s klijentima ili da međusobno razmenjuju dokumenta i povezuju se na Internet, a cena paketa se kreće od 8.800 dinara do 18.400 dinara.

U okviru usluge mt:s internet pristup ponuđeni su sledeći paketi:

Internet, obuhvata ruter Linksys i predviđen je za mrežu do 6 računara. Mesečna pretplata iznosi 8.800 din (bez PDV-a) po ruteru za flat paket (fair use policy 10 Gb).

Internet plus, sadrži ruter Cisco 1841 i predviđen je za mrežu do 25 računara. Mesečna pretplata iznosi 14.400 din (bez PDV-a) po ruteru za flat paket (fair use policy 25 Gb).

VPN + internet, uključuje ruter Cisco 1841 Security bundle i predviđen je za povezivanje do 25 računara u jedinstvenu mrežu koji mogu da se nalaze i na međusobno udaljenim lokacijama. Mesečna pretplata iznosi 18.400 din (bez PDV-a) po ruteru za flat paket (fair use policy 40 Gb).

Fair use policy podrazumeva definisanje limita za mesečnu količinu podataka kako bi se osigurala kvalitetna usluga za sve mt:s korisnike.

Prednost m:ts internet pristupa je u tome što korisnici plaćaju samo operativne troškove mesečne rate za korišćenje servisa putem telefonskog računa i pritom nemaju nikakva kapitalna ulaganja.

mt:s se pobrinuo i da poslovni korisnici, uz sve navedene pogodnosti, mogu da se posvete svojoj osnovnoj delatnosti, budući da im 24 časa, 7 dana u nedelji nudi usluge help deska koji će odgovoriti na sve njihove potrebe i zahteve.

mt:s, vodeći operator na tržištu Srbije u poslovnom segmentu, po prvi put je ponudio poslovnim korisnicima sveobuhvatno rešenje koje podrazumeva svu neophodnu opremu i podršku u dimenzionisanju, konfigurisanju i održavanju računarske mreže jednog preduzeća. Nova usluga sastoji se u tome da više zaposlenih, pomoću Cisco rutera sa 3G modulom, u istom trenutku na bilo kom mestu mogu da komuniciraju sa klijentima, kolegama ili međusobno, da razmenjuju dokumente i pretražuju internet brzinama prenosa do 2 Mb/s u downlinku i 384 kb/s u uplinku.

Cisco ruteri za 3G modulom poseduju Ethernet priključke za povezivanje računara i štampača u jednu računarsku mrežu, a pomoću integrisane bežične pristupne tačke (Wireless access point) omogućavaju i dodatno bežično povezivanje različitih uređaja – desktop i laptop računara, PDA i mobilnih telefona. Zahvaljujući mobilnoj data kartici, koja je sastavni deo nove ponude, korisnici sve uređaje priključene na Cisco ruter integrisanih servisa (ISR) mogu da povežu na Internet preko mt:s 3G – HSDPA mreže. Posebnu pogodnost imaju i korisnici koji već koriste Cisco opremu za međusobno povezivanje računara, budući da se veoma jednostvano mogu povezati na Internet preko 3G – HSDPA mreže mt:s.

U želji da poslovnim korisnicima olakša rad u najvećoj mogućoj meri, mt::s uz podršku sertifikovanih Cisco stručnjaka otvara help desk koji će 24 časa, sedam dana u nedelji biti dostupan korisnicima kako bi odgovorio na sve njihove potrebe i zahteve. Ta pogodnost proizlazi iz još jedne prednosti novog rešenja, pošto je realizovano pomoću opreme samo jednog renomiranog proizvođača. Naime, i kod korisnika i na strani Mobilne telefonije Srbije nalazi se najsavremenija Cisco oprema.

Naročita pažnja posvećena je bezbednosti računarske mreže ugrađivanjem firewall-a u sve rutere, što u kombinaciji sa postojećim sigurnosnim rešenjima na računarima omogućava bezbednu i pouzdanu komunikaciju.

Nova usluga korisnicima će biti dostupna od decembra, a do kraja godine i gotovo u svakom mestu u Srbiji, budući da će do tada sva veća mesta sa preko 5000 stanovnika biti pokrivena 3G – HSDPA signalom mt:s.

Leave a Reply