Internet

Na internetu dostupan elektronski kurs “Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije saopštila je danas da je na svom sajtu postavila novi elektronski kurs „Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije“ u cilju jačanja administrativnih kapaciteta za proces pregovora.

U saopštenju se navodi da kurs predstavlja deo programa obuke koji kreira i sprovodi Kancelarija, a namenjen je državnim službenicima koji su direktno uključeni u pregovaranje, kao i svim zainteresovanim građanima koji imaju mogućnost da na taj način provere i unaprede svoje znanje o pregovaračkom procesu.

srbija eu

Šira javnost će kroz pomenuti kurs imati priliku da se upozna sa predmetom, principima, fazama i dinamikom pristupnih pregovora, akterima pregovora, sadržajem pregovaračkih poglavlja, uslovima za članstvo, kao i sa odgovorom na pitanje šta donosi članstvo u EU.

Nakon dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora sa EU, dobro pripremljena administracija i adekvatno informisana javnost predstavljaju značajan faktor uspešnosti Srbije u vođenju pregovora, ukazuje se u saopštenju.

Leave a Reply