Internet · Provajderi

Na portalu “Južne vesti” funkcija za anonimno prijavljivanje korupcije pod nazivom Perun

Program USAID-a za podršku medijima u Srbiji, koji sprovodi IREX podržao je web portal Južne vesti u uvo&#273 ;enju softvera za anonimno prijavljivanje korupcije pod nazivom Perun.

Ovaj softver daje mogućnost građanima da prijave poverljive podatke u vezi sa korupcijom, ili malverzacijama u javnom sektoru, uz maksimalnu zaštitu izvora informacija i pruža novi, dobar izvor informacija za novinare. Na portalu Južnih vesti (www.juznevesti.com)  i Peruna www.perun.rs nalazi se link za skidanje softvera za anonimne prijave korupcije.

Korišćenjem ovog softvera iwww.perun.rs portala, korisnici dobijaju potpunu zaštitu identiteta. Svako ko ima dokaze o korupciji, zloupotrebi javnih ovlašćenja, ili drugih sličnih radnji, a želi da ostane anoniman, može na ovaj način da prijavi slu&#269 ;aj Južnim vestima. Južne vesti su nekoliko svojih novinara odredile da proveravaju i istraže sve prijave koje stižu od građana. Ovaj portal, koji je pušten u rad početkom jula, predstavlja izuzetno dobar izvor informacija za novinare, ali i jasno upozorenje državnim službenicima da se njihov rad stalno prati.

Za prvih mesec dana rada portala, prijavljena su tri slučaja korupcije i još niz raznih primera lošeg rada državneuprave. U narednom periodu, Južne vesti će dodatno promovisati ovaj portal u javnosti.

Leave a Reply