Internet

Nacionalna konferencija o bezbednosti dece na internetu

Državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, otvorila je danas Nacionalnu konferenciju o bezbednosti dece na internetu, koju Ministarstvo organizuje po drugi put u Srbiji u okviru programa Evropske unije „Bezbedniji internet“.

„Važan izazov je naći pravi balans između korišćenja interneta u obrazovanju i regulacije korišćenja interneta, jer tehnologija koja se razvija i promene koje donosi najviše utiče na najmlađe.“, naglasila je Tatjana Matić.

Državna sekretarka je dodala da je potrebno razmeniti iskustva sa stručnjacima iz različitih oblasti i profesija kako bi se problemi mogli razmotriti iz različitih perspektiva.

Matić otvorila Nacionalnu konferenciju o bezbednosti dece na internetu

Matićeva smatra da je jako važno usmeriti pažnju na aktivnosti koje pomažu stimulisanje proizvodnje kreativnih i edukativnih sadržaja za decu, kao i promociju pozitivnih onlajn iskustva za najmlađe, ali da uz to treba povećati svest o značaju digitalne pismenosti i osnažiti obrazovanje vezano za digitalne tehnologije.

Kako je prosečna dob početka korišćena računara ili tableta pala na ispod osam godina, učesnici ispred resornih ministarstava su se složili da postoji potreba organizacije više diskusija na temu uticaja različitih aplikacija, reklama i drugih sadržaja koji veoma lako dolaze do najmlađih korisnika.

Pored potrebe da sadržaji namenjeni najmlađima budu interaktivni i smisleni, studije su pokazale da je najvažnije da deca koriste aplikacije zajedno sa svojim roditeljima.

Projekat „Klikni bezbedno-Centar za bezbedni internet Srbija“ je nastavak inicijative koja je započeta pre pet godina. Kampanja “Klikni bezbedno”, pokrenuta je 2009. godine, sa ciljem da se spreči zlostavljanje dece na internetu, ali i sa ciljem stalne edukacije dece o tome kako da bezbedno „surfuju“ globalnom mrežom. Bitan deo kampanje predstavlja sajt Klikni bezbedno dostupan od samog početka aktivnosti, a koji je i danas važan izvor informacija i edukativnih sadržaja na temu bezbednosti dece na internetu.

Leave a Reply