Događaji · Internet

Najava BlogOpen skupa u Nišu

Još manje od nedelju dana ostalo je do početka BlogOpena. Za prisustvo na BlogOpenu potrebna je registracija radi izrade akreditacija.

Rok za registraciju je 31.08.2009. Akreditacije su istovremeno i ulaznica za predavanja i celokupni program u okviru BlogOpena , E-Tvrđave kao i dešavanja Nisomnia i “Čupa memorijal”.

Na sajtu BlogOpena preporučeni su hoteli/hosteli/konaci koji su pristali da uz akreditaciju BlogOpena daju popust. Proširenu listu možete naći na stranicama Turističke organizacije Niša.

U toku je i konkurs za ovogodišnju Blogopediju pa vas pozivamo da prijavite svoje najbolje radove. Rok za prijavu radova je 30.09.2009.

Narednih dana biće postavljene informacije o rasporedu predavanja kao i detaljne smernice o tome kako doći do niške tvrđave i njenih rovova. Pored toga, nastavljamo i serijal o ovogodišnjim predavanjima.

Leave a Reply