Internet

Najavljena sednica Skupštine RNIDS

Upravni odbor RNIDS-a je na sednicama održanim 30.10. i 13.11. doneo Odluku o održavanju sednice Skupštine RNIDS 7. decembra ove godine, formirao odgovarajuća radna tela za njenu pripremu, utvrdio okvirni predlog dnevnog reda i o tome obavestio Predsedavajućeg Skupštine koji će je u skladu sa Pravilima fonda zakazati u navedenom terminu.

Razlozi sazivanja sednice Skupštine kojima se UO rukovodio prilikom donošenja ove odluke je potreba da se članovima Skupštine podnese izveštaj o važnim događajima koji su karakterisali period od prethodne sednice Skupštine, kao što su početak registracije .RS domena, prestanak registracije .YU domena i početak slobodne registracije .rs domena koji su u periodu 10. marta do 10. septembra bili rezervisani za vlasnike .yu domena sa istim nazivom domena, zatim izmene i dopune akata koje donosi Skupština RNIDS i izbor novih članova Upravnog odbora na mesto onih koji su podneli ostavke u međuvremenu.

Za okvirni predlog dnevnog reda Skupštine određene su sledeće tačke:

1. Izveštaj o radu Upravnog odbora
2. Izveštaj o radu direktora RNIDS
3. Plan i program rada RNIDS
4. Finansijski plan za 2009. godinu
5. Izmene i dopune pravnih akata RNIDS
6. Izbor članova Upravnog odbora
7. Izveštaj skupštinske radne grupe za unapređenje informisanosti

Ovo je samo  okvirni predlog dnevnog reda, a dkonačan predlog dnevnog reda biće utvrđen i dostavljen svim članovima Skupštine u skladu sa rokovima Pravila o fondu RNIDS u pisanoj formi, najmanje sedam dana pre održavanja sednice. Članovi Skupštine imaju pravo da predlažu izmene i dopune dnevnog reda na samoj sednici Skupštine, ali ovom prilikom predlažemo da naredni period od dve nedelje iskoristite za to, kako bi Skupštinu što bolje organizovali i sugestije učesnika uvrstili u štampane materijale koji će biti dostavljeni svim Skupštinarima.

U vezi izmena i dopuna pravnih akata RNIDS biće održana javna rasprava koja će trajati do 23. novembra. Pravna akta koja usvaja Skupština RNIDS, a koja možete naći na www.rnids.rs su:

– Pravila fonda RNIDS
– Poslovnik o radu Skupštine RNIDS
– Opšti uslovi registracije .rs domena
– Opšti uslovi o radu ovlašćenih registara .rs domena
– Pravilnik o početku rada rsTLD registra i prestanku rada yuTLD registra
– Pravilnik o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena
– Tehnički i administrativni uslovi za rad ovlašćenih registara .rs domena

Leave a Reply