Internet

Najavljuje se naplata pristupa online sadržajima

newscorplogoNosioci britanskog dela medijske imperije Ruperta Mardoka: Times, The Sun, News of the World i ostali okupljeni oko kompanije News International počeće sa naplatom online sadržaja u periodu kraćem od godinu dana.

Ovo je saopštio predsednik News Corp grupe Rupert Mardok odmah nakon što je javnost obavestio o tome da je kompanija u periodu jun 2008. – jun 2009. godine iskazala gubitak od 3,4 milijarde dolara – pre podmirivanja taksi. Poređenja radi, u prethodnom jednogodišnjem periodu News Corp je ostvarila profit od 5,4 milijardi dolara.

Saopšten je i podatak da je u jednogodišnjem periodu britanski deo News Corp – kompanija News International ostvarila za 18 odsto manji prihod od oglasa.

Leave a Reply