Internet · Provajderi

Najstariji prepis “Biblije” dostupan na Internetu

Prvi deo “Sinajskog kodeksa” (Codex Sinaiticus), najstarijeg prepisa “Biblije”, postavljen je na Internetu na adresi www.codex-sinaiticus.net.

Radi se o delu prepisa koji je u 19. veku iz Egipta u Lajpcig doneo jedan nemački naučnik. Njegovo postavljanje na Internet je plod saradnje Univerzitetske biblioteke u Lajpcigu i Britanske biblioteke, u kojima se rukopis čuva, i predstavlja prvi korak u realizaciji zamisli da do jula 2009. godine na Internetu bude objavljena potpuna virtuelna rekonstitucija “Sinajskog kodeksa”.

Novi deo elektronskog izdanja “Sinajskog kodeksa” biće dostupan na Internetu u novembru, prenele su svetske agencije.

Svaku fotografiju rukopisa upotpunjava prepis teksta na grčkom jeziku.

Čitalac može da uvećava delove rukopisa, da klikne na neku reč grčkog prepisa i dobije nemački ili engleski prevod određenih odlomaka.

“Sinajski kodeks”, koji sadrži delove Starog i kompletan Novi zavet, ispisan na pergamentu, nastao je između 330. i 350. godine nove ere.

Kodeks su na grčkom napisali monasi manastira Sveta Katarina na Sinajskoj gori u Egiptu.

Nemački naučnik Konstantin fon Tišendorf iz Lajpciga je, posle tri putovanja u Egipat, doneo u Evropu 400 strana Kodeksa.

Od 1844. godine, 43 strane Kodeksa čuvaju se u Univerzitetskoj biblioteci u Lajpcigu, a ostale su podeljene između Britanske biblioteke u Londonu, Ruske nacionalne biblioteke u Sankt Peterburgu i manastira Sveta Katarina.

Još uvek vlada velika misterija oko razloga zbog kojih je taj rukopis u 19. veku “rasut” na četiri strane.

Leave a Reply