Blogosfera · Internet

Najveći broj blogera u Kini – 250 miliona!

Prema izveštaju koji je objavila Kineska izdavačka kuća za društvene nauke, Kina je zemlja u kojoj je registrovan najveći broj korisnika raznih blogova.

U izveštaju je navedeno da je Kina ušla u period brzog razvoja blogova i da je u tom periodu drastično povećan broj korisnika, što je Kinu dovelo na prvo mesto u svetu po broju blogera. Prema statističkim podacima Kineskog informacionog centra internet mreže, do decembra 2011. godine u Kini je registrovano 249,8 miliona korisnika raznih blogova.

Kao oruđe novih medija, prenos informacija putem blogova je značajno uticao na društveni razvoj, ali je istovremeno doneo i neke negativnosti. Zbog toga je prostor za razvoj blogova postao tema za raspravu, a Kina nastoji da i u ovoj oblasti sledi sopstveni put sa kineskim karakteristikama.

Leave a Reply