Događaji · E-servisi · Internet

Narodna kancelarija predsednika Srbije podržava seminar “IT OpenDays 2010”

U organizaciji Tehničke škole „Nikola Tesla“ Šid i Računarskog fakulteta iz Beograda, uz podršku Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije, Kancelarije za mlade opštine Šid i Gradske opštine Stari Grad, od 14. do 17. maja 2010. godine, u prostorijama Računarskog fakulteta održaće se IT seminar „IT OpenDays 2010“.

Odabrani učenici srednjih škola četvorogodišnjih obrazovnih profila iz Republike Srbije imaće priliku da nauče korisne stvari iz oblasti računarskih tehnologija i komunkacija. U savremenim kabinetima kojima je opremljen Računarski fakultet predavači će pokušati da na interesantan i inovativan način edukuju učesnike seminara.

IT seminar „IT OpenDays 2010“ ima za cilj da za 30 srednjoškolaca, čije interesovanje doseže preko granica obrazovnog programa koji je predviđen za njih u redovnom obrazovanju, obezbedi predavanja iz oblasti najnovijih informatičkih znanja koja će im preneti stručnjaci Računarskog fakulteta i najpoznatijih svetskih kompanija informatičkog i telekomunikacionog sektora u Srbiji.

Takođe, seminar će biti i svojevrsno promovisanje edukacije, obrazovanja i stručnog usavršavanja mladih ljudi, prezentovanje intelektualnih potencijala učesnika, učešće eminentnih stručnjaka i ostvarivanje saradnje sa institucijama, kompanijama i pojedincima.

Program seminara je koncipiran tako da pokrije kako aktuelne tako i uskostručne teme u oblasti informacionih tehnologija i komunikacija kao i teme koje se odnose na interakciju između čoveka i računara. Slogan seminara je „For a better future…“. Poseban akcenat je stavljen na zaštitu životne sredine i održivi razvoj i korišćenje energetski efikasnih kompjuterskih rešenja.

Predavači na seminaru su vrhunski stručnjaci društveno odgovornih institucija i kompanija koji osim akademskog poseduju i bogato praktično iskustvo. Programom seminara je predviđeno i održavanje više okruglih stolova čije su teme vezane za razvoj informatičkog društva u Srbiji, a na kojima će svoje mišljenje moći da iskažu i učesnici seminara. Planirano je direktno uključenje predavača iz inostranstva a tokom seminara očekujemo veliki broj eminentnih gostiju iz oblasti obrazovanja, kulture i javnog života.

Sva predavanja će putem Internet-a biti direktno emitovana na zvaničnom sajtu seminara (www.itopendays.com).

Leave a Reply