Internet

NBS: Internet FX platforme za trgovanje nelegalne

Povodom oglašavanja elektronskih servisa – FX platformi za trgovanje, Narodna banka Srbije još jednom skreće pažnju da, prema Zakonu o deviznom poslovanju, domaća pravna lica i građani Srbije devize mogu kupovati samo od banaka i prodavati ih samo bankama, dok se kupoprodaja efektivnog novca može slobodno obavljati u bankama i ovlašćenim menjačnicama. Prema tome, trgovanje devizama s drugim pravnim licem koje nije banka je zakonom zabranjeno i kažnjivo.

Pored toga, prema Odluci Narodne banke Srbije o obavljanju poslova s finansijskim derivatima, rezidenti (domaća pravna lica i građani) mogu obavljati poslove sa finansijskim derivatima s deviznim plaćanjem isključivo preko banke i uz ispunjenje drugih uslova iz te odluke. Međutim, uočeno je da se pojedini elektronski servisi oglašavaju kao multilateralne trgovačke platforme iako to nisu, niti se na tim platformama trguje finansijskim derivatima koji su standardizovani.

NBS ističe i da su ulaganjem svojih sredstava preko elektronskih servisa građani i pravna lica izloženi višestrukim rizicima. Pored toga što su za uspešna ulaganja na deviznom tržištu potrebni znanje i iskustvo koji se stiču godinama i što njihovo odsustvo u vrlo kratkom roku može dovesti do znatnog ili potpunog gubitka uloženih sredstava, trgovina preko FX platformi se vrlo često zasniva na poslovanju s licima u inostranstvu nad kojima Narodna banka Srbije nema bilo kakvu kontrolu.

Isto tako, usluge „trgovine“ koje oglašavaju pojedini elektronski servisi obično se svode zapravo na klađenje – nema prenosa vlasništva, što građane koji učestvuju u trgovini izlaže dodatnom riziku da organizatori platforme, po pravilu nerezidenti, ne ispune svoje obaveze.

Narodna banka Srbije na ovaj način želi da građanima ponovo skrene pažnju da prilikom ulaganja sredstava na finansijskim tržištima, pored obećavanih visokih prinosa, koji po pravilu sa sobom nose visoke rizike gubitaka, treba da sagledaju i druge rizike koje ta ulaganja nose.

2 thoughts on “NBS: Internet FX platforme za trgovanje nelegalne

  1. Dimitrije

    Banka je to fantasticno zamislila tako da je sebi dodelila ekskluzivno pravo da barata sa devizama i pljacka gradjane. To ide do tolikog besmisla da kad hocu da uplatim nesto u devizama i odnesem potreban devizni iznos u banku ona mi prvo otkupi te devize pa mi ih onda povratno proda. Tako se na razlici kursa ostvaruje gubitak za gradjanina koji jos ispada magarac jer ne razume tu logiku. I onda jos ovakav clanak u novinama koji upozorava na nezakonitost kao da smo mi mala deca.

  2. Aca

    Ijaoooooo, što se oni brinu o nama – da nas slučajno neko ne bi prevario. Bolje je da nas naše banke varaju nego tamo neki stranci nad kojima, gle čuda, Narodna banka Srbije nema nikakvu kontrolu. Kakav egoizam!

    Pa ovde se vidi da država realno ne želi u Evropu osim u praznim pričama. Da bi nas Evropa primila u njihovu organizaciju moramo da se ponašamo kao i oni. Ovakav način ograničavanja slobode prometa, koji se graniči sa osnovnim ljudskim pravima, nema mesta u modernom svetu. Ja čak ne mogu mome drugu da na njegov devizni račun uplatim deset evra, bez specijalnog odobrenja.

    Savet: otvorite devizni račun, pa na njega stavljajte devize. Kada je potrebno plaćanje u devizama, onda banka samo skine iznos sa računa.

Leave a Reply