Internet

NBS tvrdi da već sada postoje uslovi za prijem novca preko PayPal-a!

Narodna banka Srbije (NBS) uputila je u skupštinsku proceduru predlog izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, kojim će od 1. oktobra 2015. našim rezidentima biti omogućeno da platni promet sa inostranstvom obavljaju i preko domaćih institucija elektronskog novca i platnih institucija, a ne samo preko stranih institucija elektronskog novca, što je sada već omogućeno.
Predlagač zakona je naveo da su izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, koje treba da stupe na snagu 1. oktobra naredne godine, bile neophodne kako bi se uskladila i omogućila nesmetana primena novog Zakona o platnim uslugama.
Povodom nedoumica oko prijema novca iz inostranstva preko “PayPal”, u NBS su objasnili da nije tačno da će se zakonski uslovi za prijem novca preko “PayPal”-a stvoriti tek od 1. oktobra 2015. godine, jer oni već postoje u ovom trenutku. Nijedno slovo Zakona o deviznom poslovanju se neće promeniti u tom pogledu, kažu u NBS.
Takođe, u NBS su istakli da predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju biće omogućeno osnivanje i poslovanje domaćih institucija elektronskog novca od 1. oktobra 2015. godine. Predlog izmena deviznog zakona dopunjen je odredbom prema kojoj će rezidenti moći da primaju i šalju novac, ne samo preko stranih, za šta postoji pravna mogućnost i sada, već i preko domaćih institucija elektronskog novca koje će od 1. oktobra 2015. godine moći da se osnivaju i posluju u našoj zemlji.
Platni promet sa inostranstvom domaća fizička lica moći će da obavljaju i preko platne institucije i javnog poštanskog operatora koji ima ovlašćenje da pruža tu vrstu usluga.
Predloženim izmenama i dopunama pojedine odredbe Zakona o deviznom poslovanju se preciziraju da bi se Javnom preduzeću “PTT Srbija” omogućilo da u skladu sa zakonom obavlja menjačke poslove i učestvuje u platnom prometu sa inostranstvom u meri u kojoj pruža platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge.
Za kršenje ovog zakona predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara, za izdavaoce elektronskog novca sa sedištem u Republici Srbiji.  Izvor: Tanjug

Leave a Reply