Internet

Nedostatak IPv4 adresa

Skoro potrošene IPv4 internet adrese u svetu, pa je već pripremljen novi internet protokol IPv6 koji će imati hiljade milijardi internet adresa.Navršilo se tri godine primene .RS domena, ali struičnjaci ističu da se kod nas internet ne koristi u dovoljnoj meri

Internet zajednica Srbije već treću godinu koristi .RS domen, pa je povodom toga u Privrednoj komori Srbije održana jednodnevna konferencija na kojoj su se glavne teme odnosile na korišćenju interneta u Srbiji, njegovom daljem razvoju, obrazovanju ljudi i dešavanjima u internet zajednici u svetu.
Jedna od glavnih poruka ovog skupa je da u svetu ponestaje IPv4 adresa. Pojednostavljeno rečeno, ceo svet raspolaže sa nešto manje od 4,3 milijarde ovih adresa, a kako se internet mreža razvija sve više, zahtevi za IPv4 adresama su sve češći. Objašnjavajući ovaj problem Berislav Todorović, glavni tehnički strateg holandskog operatera KPN, rekao je da Srbija ima oko 600.000 IPv4 adresa što je u odnosu na razvijene zemlje malo, ali da se iz godine u godinu broj korisnika uvećava 6-7 puta. Sve ukupno Srbija ima više od četiri miliona IPv4 zakupljenih adresa. I u svetu je već problematično da se svakome ko želi obezbedi ova internet adresa, pa se pribegava rešenjima po kojima cela stambena zgrade, pa i čitavi gradski blokovi koriste samo jednu IPv4 adresu, koja se posebnim tehničkim rešenjima „razvodi“ do pojedinačnih korisnika. Od februara, kontigent IPv4 adresa gotovo je sasvim ispražnjen, pa ove adrese sve više ponestaju.
-Zbog toga se već uveliko odmaklo u pripremi i donekle u primeni novih rešenja, odnosno IPv6 adresa koje će omogućiti da ih bude 300 x 10 na 36. stepena što je brojka koja prevazilazi hiljade i hiljade milijardi novih internet adresa. Ako su provajderi u Srbiji, pre svega Telekom, zakupili ranije veći broj IPv4 adresa onda ove nove neće u skorije vreme početi da se primenjuju u Srbiji, možda tek kroz desetak godina – rekao je Todorović. – Nove adrese moraju da se iznova uvode u internet život jer ne postoje „prelazi i mostovi“ sa starih na nove adrese. IPv6 je protokol sa dužim adresama, to je kombinacija četiri puta po četiri znaka (slova i brojevi).
Todorović je ukazao na niz tehničkih teškoća koje se već sada javljaju, a koje će se svakako još javljati dok sistem ne bude operacionalizovan do kraja.
Na skupu je bilo reči i o uvođenju ćiriličnog domena .РС (ćirilica). Sva dokumentacija podneta i očekivanja su da će se ovaj domen dobiti u maju ove godine. Komunikacija između čiriličnog i latiničnog domena neće imati problema, a Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičke delatnosti PKS kaže da procedura dugo traje jer se sve pažljivo radi kako ne bi bilo nikakvih problema u komunikacija čiriličnog i latiničnog domena. Leonid Todorov, menadžer za odnose sa Vladom Ruske Federacije, govorio je o iskustvima Ruske federacije u korišćenju ćiriličnog RF domena i naghlasio kako to u Rusiji dobro funkcioniše.
-Problem je pripremiti domaće internet provajdere kako bi primenjivali paralelno ćirilični i latinični domen – kaže Jelena Jovanović. – U našoj zemlji postoji živa internet zajednica ali nju uglavnom sačinjavaju mladi ljudi koji internet ne koriste u poslovne nego više u zabavne svrhe. Internet nije igračka, on pruža bezbroj mogućnosti za poslovanje i naše kompanije to treba da razumeju. Problem je što su stručnjaci iz ove oblasti otišli u inostranstvo, pa sada imamo stariju generaciju koja ove prednosti koristi malo i mladu koja je koristi, ali više u zabavne nego u poslovne svrhe. Dok taj „gep“ ne popunimo korišćenje interneta u našoj zemlji u poslovne svrhe neće biti potpuno.
Na Konferenciji je bilo reči i upravljanju internetom, korišćenju soboda koje mreža omogućava, ali i zloupotrebama kojih je sve više i u različitim oblastima.

Leave a Reply