Internet

Nemci 2 sata dnevno na Internetu

Prema reprezentativnom istraživanju o korišćenju interneta u Nemačkoj, za ovu svrhu se prosečno troši tokom dana 135 minuta. Odnosno nemački korisnici interneta surfuju dnevno u proseku 135 minura. Ovo vreme, međutim, značajno varira među starosnim grupama od učenika i studenata do starijih osoba. Tako, na primer, učenici sa završenom osmogodišnjom školom (ima ih oko 48 odsto od ukupne populacije korisnika) provode u surfovanju oko dva sata, dok maturanti (ima ih 25 odsto) surfuju još duže.

Leave a Reply