E-servisi · Internet

Neophodno regulisanje slobode izražavanja na Internetu

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je danas da je jedan od prioriteta ovog ministarstva podrška i regulisanje slobode izražavanja na internetu.

Matić je na otvaranju dvodnevne konferencije o regulisanju slobode izražavanja na internetu, koja se održava na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, istakla da je u toj oblasti potrebno što pre uskladiti zakone sa standardima Evropske unije.

Prema njenim rečima, u toku je izrada zakona o elektronskim komunikacijama, koja će trajati približno godinu dana, a postaviće kamen temeljac za regulisanje svih novih medija u Srbiji.

Pomoćnik ministra za telekomunikacije Jelena Surčulija navela je da je razlog održavanja ovog skupa razmena iskustava u pristupima regulisanju slobode izražavanja na internetu u Evropi i u svetu, kao i harmonizacija našeg zakonodavstva u toj oblasti sa standardima EU.

Dekan Fakulteta političkih nauka Milan Podunavac ocenio je da je konferencija od izuzetnog značaja jer je društvo u Srbiji ušlo u proces demokratske konsolidacije sa negativnim nasleđem rata, komunističkog režima i postdiktature, što je ograničavajući faktor javne i medijske sfere.

Podunavac je izrazio očekivanje da će ovaj skup dati dodatan doprinos jačanju individualne slobode i njene zaštite, da će obezbediti dodatnu pluralizaciju javne sfere i jačanje građanske vrline, kao i participaciju građana u javnim poslovima.

Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Saveta Evrope u Srbiji Konstantin Jerokostopulos ukazao je na opasnosti slobodnog izražavanja na internetu, kao što su dečja pornografija, terorizam i zloupotreba informacija.

Prema njegovim rečima, Savet Evrope će pomoći Srbiji da uskladi svoje zakone o elektronskim komunikacijama sa zakonodavstvom EU.

Organizator dvodnevne konferenciji je Program za uporedno medijsko pravo i politiku Univerziteta u Oksfordu.

Konferenciju, na kojoj će učestvovati više od 50 eksperata u oblasti prava medija i interneta iz zemlje i inostranstva, podržali su Savet Evrope, USAID, Ambasada Velike Britanije u Beogradu i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Leave a Reply