Internet · Provajderi

NiceLabel web portal za štampanje etiketa

Euro Plus, priznati lider u inovacijama za AIDC rešenja, sa ponosom najavljuje da je dostupan portal NiceLabel – pravo rešenje za štampanje etiketa na Internetu koje podržava centralizovano štampanje etiketa na mreži. Napuštanjem aplikacija stone štampe i distribuiranjem procesa etiketiranja na mreži osigurava se dobijanje ujednačenih i pouzdanih formata svih etiketa u poslovnom okruženju.

Inspiracija za proizvod došla je od proizvođača u aeronautičkoj industriji kome je očajno potrebno da svaki artikal sa kojim radi bude pravilno obeležen od trenutka kada ga prime do dana kada se isporuči klijentu. Svaki deo bez identifikacije treba da se baci.

„Naš klijent je bio ponosan kako su uspeli da sprovedu obeležavanje u svojim prostorijama sa proizvodima NiceLabel. Bili su frustrirani jer nisu uspeli da ubede svoje dobavljače da to isto urade, priseda se Marko Vrbnjak, menadžer proizvoda NiceLabel.

Razgovarajući sa postojećim klijentima i partnerima o pronalasku rešenja za takve slučajeve, ubrzo se shvatilo da je obeležavanje artikala dobavljača glavna bolna tačka na većini tržišta maloprodaje i proizvodnje. Sve više razgovori i sastanci završavani su čežnjivom idejom o postojanju ekvivalentne popularne aplikacije NiceForm za koju bi bilo potrebno aktiviranje samo veb pregledača.

„Imali smo uspešan stoni proizvod i imali smo tehnologiju koja je omogudila štampanje preko Interneta, ali koja je zahtevala programiranje. Kada pogledamo unazad delovalo je logično da se spoje ove dve tehnologije” rekao je Andrej Zrimšek, direktor za “Istraživanje i razvoj” u Euro Plus.

NiceLabel portal dozvoljava korisniku da jednostavno klikne na veb link i odštampa etiketu. Nema potrebe za instalacijom radne površine, proučavanjem standarda i zahtevima za etiketiranje, korišdenjem sofisticiranog dizajnerskog interfejsa za štampanje, itd. Jednostavnost postupka je ono što pokrede usklađenost dobavljača i kada je prodavcu lakše da odštampa novu etiketu nego da se odupre promeni svoje rutine, onda je postavljena osnova za izuzetno efikasan sistem.

Leave a Reply