Internet · Provajderi

Nova aplikacija kontrolnog centra nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije – AGROS

Praćenje rovera na terenu korišćenjem AGROS i google servera.

Kao što je i najavljeno na 1. Srpskom kongresu u decembru mesecu prošle godine, kontroni centar nacionalne mreže Republike Srbije je za potrebe korisnika prilagodio aplikaciju za prikaz stanja rovera na terenu.

Ova klijentsko serverska aplikacija omogućava uvid u rad prijemnika na terenu. Šematski prikaz aplikacije možete pogledati u okviru prezentacije koju možete preuzeti sa sajta sistema AGROS na adresi www.rgz.gov.rs/agros. Prezentacija koja je prikazana na prvom srpskom kongresu.

Aplikacija je napravljena na principima praćenja vozila ili bilo kojih objekata koji imaju mogućnost slanja NMEA rečenica sa GGA tipom poruka. Naime unošenjem korisničkog imena i lozinke i izborom datuma kada se želi ispratiti rad prijemnika na terenu aplikacija daje prikaz pozicija na google mapama i tekstualni izveštaj o stanju prijemnika na terenu u vremenskim intervalima odjave prijemnika sa servera kontrolnog centra nacionalne mreže AGROS. U okviru klijentske aplikacije je moguće sačuvati grafički prikaz pozicije prijemnika na terenu kao i tekstualni izveštaj o statusu prijemnika.

Na ovaj način kontrolni centar je omogućio svim korisnicima usluga kontrolnog centra AGROS da u realnom vremenu prate rad svih svojih prijemniia na terenu. Podaci o statusu prijemnika na terenu su dostupni u ovom trenutku od 2009.godine.

Aplikaciju možete preuzeti sa navedene web adrese nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije izborom stranice „Datoteke“ i „uslužni programi“ iz padajućeg menija.

Leave a Reply