Internet

Nova IT oprema za RNIDS-a

Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) je na osnovu javnog poziva za prikupljanje ponuda za nabavku hardvera i pratećeg softvera za svoj informacioni sistem, sklopio ugovor sa kompanijom Coming Computer Engineering o isporuci i instalaciji hardvera i pratećeg softvera.

Tehničko rešenje obuhvata instaliranu opremu na dve lokacije koje su povezane optičkom vezom, a oprema je konfigurisana tako da je obezbeđen nesmetan rad servisa i u slučaju najtežih kvarova. Virtuelni serveri koriste softver VMWare, svi podaci se repliciraju sa jedne na drugu lokaciju, a rezervne kopije podataka se čuvaju na diskovima i trakama.

Instalirana su i dva nova DNS servera za registraciju domena najvišeg nivoa koji predstavljaju Srbiju na Internetu. Nova oprema RNIDS-a puštena je u rad 10.10.2010.

Leave a Reply