Internet

Nova rešenja za umrežavanje kompanija u klastere

Osnovna ideja je pravljenje „mostova“ izmeñu poslovnih aplikacija različitih namena, bilo da seradi o web aplikacijama, ili klasičnim desktop aplikacijama. U stručnom žargonu bi se to mogloreći mnogo jednostavnije „povezivanje oblaka u klaster“.

Na XI meñunarodnoj konferenciji o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-Trgovina 2011 u Paliću, preduzeće Connect Software Solutions d.o.o. iz Novog Sada je izlagalo na temu Company Social Network & B2ALL. U okviru izlaganja predstavljen je Billans e-računovodstvo, prvi WEB računovodstveni softver na tržištu Srbije i projekat njegove integracije sa Market4Net (www.market4net.com), portalom za online trgovinu meñu preduzećima.

Billans e-računovodstvo je internet poslovni softver za mala i srednja preduzeća. Billans odlikujepre svega:

  • Jednostavnost korišćenja, korisnik može sam, veoma brzo da ovlada radom u programu.
  • Billans je usklañen sa računovodstvenim propisima i zakonodavstom. Posebna prednostprograma je da preduzeće i računovodstvena agencija koriste iste podatke, bez potrebeda se podaci prenose. Knjigovodstvena agencija će dobiti informaciju čim nastane nekapromena, recimo kada se izda faktura. U okviru Billansa je integrisana telefonskacentrala što znatno smanjuje troškove komunikacije.
  • Da bi koristili Billans nije potrebno instalirati program, a o vašim podacima brine Billanssistem. Podacima pristupate sa bilo kog mesta i svi korisnici koriste istu verziju Billansa,a samo postavljanje novih verzija Billansa se vrši posle radnog vremena.
  • Na raspolaganju su vam video uputstva koja detaljno opisuju rad u programu, a ukolikovam je i pored toga potrebna podrška, postoji organizovana mreža partnera nanacionalnom nivou.
  • Billans se ne kupuje, već se plaća mesečna naknada za ono što koristite.

Za razliku od Billansa koji je poslovni softver okrenut poslovima unutar preduzeća, Market4Net je okrenut eksterno prema kupcima i tržištu. Market4Net je B2B rešenje, velika online baza preduzeća, odlična marketing alatka, mesto za sklapanje partnerstva, postavljanje asortimana, naručivanje …

Cilj Market4Net portala je da omogući kompanijama da na što efikasniji način stupe u kontaktsa potencijalnim partnerima i uspostave privrednu saradnju, ali ujedno i da postave svojeproizvode i usluge i dobiju narudžbe od kupaca.

Leave a Reply