Internet

Nova ruska web društvena mreža godudu.com

U Rusiji u republici Dagestan priprema se nova društvena mreža godudu.com. Ona će podržavati 11 najrasprostranjenijih jezika, među njima i ruski, engleski i arapski. Korisnici će moći da razgovaraju jedni sa drugima ne osećajući jezičke barijere.

Uz pomoć specijalnog programa sajt će automatski prevoditi sve maerijale i saopštenja korisnika sa jednog jezika na drugi, rekao je za Glas Rusije koordinator projekta, predsednik Komiteta za štampu i masovne komunikacije Republike Dagestan Umarosman Gadžiev.

Prevod se pravi automatski. Nikakve komande ne treba pritiskati. Glavni smisao ovog projekta je to što je prevod književni, ne doslovan, kako se praktikuje danas u drugim prevodilačkim sistemima. To je umetnički prevod koji prenosi smisao sa svim posledicama koje otuda proističu. Ako na primer uđete sa portala godudu na sajt na engleskom, ovaj materijal se automatski prevodi na ruski. I naprotiv, ako englez uđe na sajt sa ruskim tekstom, program će prevesti taj tekst na engleski.

Prevodioci istina za sada ocenjuju novi program vrlo skeptično. Oni sumnjaju u njegovu efikasnost i kvalitet. Najveći problem kod programa i njegovih autora će nastati oko istočnih jezika, smatra prevodilac sa arapskog Natalija Lando.

Mašinski prevod može da prevede sa određenim stepenom kvaliteta i to ne onim koji bismo želeli. Može se tako prevoditi tehnički tekst, gde je mnogo klišea. Sumnjam da je to principijalni proboj, i da će program idealno prevoditi internet-tekst. U najboljem slučaju po prevodu će moći nekako da se doseti o čemu je bilo izvorno saopštenje. Prevod sa arapskog književnog na ruski ja mogu da zamislim. Književna arapska gramatika je vrlo jasna. Ali arapski jezik se u stvari sastoji od mnoštva dijalekata. I saopštenja, mejlove često pišu ne križljenim jezikom, već na tim dijalektima.

Istovremeno programeri smatraju da je stvaranje višejezičnog prevodilačkog sistema cilj koji se može postići. Samo mogućnosti takvog programa će za sada biti ograničene, istakao je vodeći inovator kompanije META Andrej Kovalenko.

Ovakav program je moguće stvoriti, kao i svaki drugi program veštačkog intelekta. Veštački intelekt je sistem koji je u ograničenom krugu zadataka u stanju da daje rešenja poput onih koje daje čovek. Takav sistem može da prevodi ograničeni broj izjava. Ali da se očekuje od njega da će lepo prevesti pesmu nekog savremenog grčkog pesnika na ukrajinski ne može se. Jezičke idiome će dobro prevoditi u slučaju da su ga konkretnom obrtu ili idiomu naučili, i neće to činiti ako ga nisu obučili.

Eksperti kažu da su razrade brzog prevodilačkog programa koji zna nekoliko jezika započele pre 20 godina. Poslednjih godina razvoj u toj sferi je krenuo brže. I pre ili kasnije kompjuter će se naučiti da lepo prevodi sve tekstove. (glas rusije)

Leave a Reply