Internet

Nova vrsta scareware-a

Christopher Soghoian, stručnjak za kompjutersku bezbednost sa Univerziteta Indiana, napravio je analizu sigurnosti popularnog servisa za sinhronizaciju i deljenje datoteka, Dropbox. Prema njegovom istraživanju Dropbox ne štiti tajnost podataka u skladu sa onim što je navedeno u službenim uslovima korišćenja servisa.

Dropbox ima oko 25 miliona korisnika. Često ga koriste korisnici iPhone-a i iPad-a za manipulaciju fajlovima, jer iOS ne nudi tu mogućnost. Korisnici servisa suočeni su sa povećanim rizikom od otkrivanja podataka i krađe identiteta, jer podaci nisu zaštićeni prema sigurnosnim standardima.

Soghoian tvrdi da za razliku od sličnih servisa kao što su SpiderOak i Wuala, Dropbox omogućava svojim zaposlenima pristup nezaštićenim kopijama korisničkih podataka. To se bitno razlikuje od onog što je navedeno na službenom blogu kompanije. Nakon što se našao na udaru kritika, Dropbox izjavljuje da samo manji broj zaposlenih ima pristup korisničkim podacima iz razloga koji su navedeni u sigurnosnoj politici kompanije, Više o ovom propustu servisa Dropbox u izveštaju magazina theregister.co.uk.

Leave a Reply