Internet

Novi Beograd nagrađen za najbolji sajt

Savet ovogodišnjeg B-LINK festivala, koji je održan u galeriji Ozon, dodelio je nagradu web portalu www.novibeograd.org.yu kao najbolji primer kreativne upotrebe Interneta.

Savet je zaključio da je ovaj sajt primer za ostale institucije državnog sistema kako se na pravi način koriste sve mogućnosti interneta radi postizanja veće servilnosti institucija, bolje informisanosti građana, veće transparentnosti poslovanja institucija i pružanja dodanih usluga koje bez interneta ne bi bilo moguće realizovati.

Leave a Reply