Internet

Novi hrvatski državni portal MojaUprava.hr

Vlade Republike Hrvatske predstavila je i ponudila svojim građanima novi državni Web portal Moja uprava – mojauprava.hr. Reč je o još jednom programu realizovanom u sklopu  koncepta e-Hrvatska. Portal “Moja uprava” predstavlja  Web aplikaciju za bržu, direktniju i lakšu komunikaciju građana i pravnih subjekata sa upravnim organima. Po prvi put, na jednom mestu i na jednostavan način biće dostupne sve informacije potrebne za komunikaciju sa organima javne uprave.

MojaUprava.hr

Portal se razvija koristeći iskustava uspešnih zemalja na tom području poput Velike Britanije, Singapura, Hong Konga i drugih. Vlada je pokrenula ovaj portal kako bi izgradila i održavala sistem koji će građanima, provrednicima i drugim korisnicima usluga javne uprave pružati punu, pouzdanu i merodavnu informaciju i usluge koristeći sve načine komunikacije.

Sadržaji na portalu predstavljeni su na jednostavan i razumljiv način, a u daljnjem razvoju portala ključna će biti saradnja sa građanima koji su pozvani da šalju svoje prijedloge i sugestije, te tako učestvuju u njegovu daljem razvoju.

Leave a Reply