Internet

Novi informacioni sistem Beogradske berze

Sistem koji se trenutno koristi na Beogradskoj berzi opslužuje preko 200 ovlašćenih brokera koji se na Berzu konektuju sistemom daljinskog trgovanja. Beogradska berza je još 2006. godine  započela izgradnju novoga sistema sa ciljem uvođenja novih tehnologija i poboljšanja performansi sistema, a u skladu sa planovima za razvoj našeg tržišta kapitala koji su u znatnoj meri usklađeni sa trendom razvoja svetskih tržišta kapitala. Ovaj novi sistem za trgovanje nalazi se u fazi završnih testiranje i biće pušten u produkciju u januaru 2007. godine.

Novi sistem za trgovanje, sastojaće se od nekoliko međusobno povezanih, modula, kojima se omogućavaju sve funkcionalnosti koje Berza obavlja. Glavni modul i srce sistema je svakako modul za Trgovanje. U modul su implementirana dva metoda trgovanja, (kontinuirano i aukcijsko trgovanje) i sve vrste naloga koji se trenutno koriste, sa mogućnošću da se nove vrste naloga po potrebi lako dodaju.

Pored Trgovanja, tu je i modul za Nadzor tržišta koji omogućava nadzor u realnom vremenu kao i u off-line režimu. Modul za informisanje, je značajno promenjen u odnosu na ono što Berza trenutno koristi, i omogućava generisanje svih standardnih kao i izveštaja po potrebi.      

Performanse sistema su značajno poboljšane, tako da je sistem projektovan da izdrži 200.000 naloga i 100.000 transakcija dnevno. Trenutno na našem tržitu dnevno se zaključi oko 1.500 transakcija, što znači da će sa uvođenjem novog sistema, kapacitet biti značajno poboljšan.

Ovakvo poboljšanje u performansama, postignuto je prvenstveno implementacijom FIX (Finantial Information eXchange) protokola i značajnom promenom arhitekture sistema.

Dr Miladinović Radojko, direktor IT sektora  kaže, „da će sa puštanjem novog sistema za trgovanje na Beogradskoj Berzi, svi učesnici na našem tržištu kapitala dobiti stabilan i siguran sistem koji će im omogućiti lakše trgovanje, bolje izveštavanje i sveukupno bolje funkcionisanje celokupnog tržišta“. Ovim će se Beogradska berza uključiti u svetske tokove razvoja finansijskih tržišta, i postaće prva berza koja je u našem okruženju implementirala FIX protkol zaključio je Miladinović. (Tanjug-Ekos)

Leave a Reply