Internet

Novi internet sajt Trimo inženjeringa

U skladu sa svojom poslovnom filozofijom i sve većom potrebom za komunikacijom putem interneta, kompanija Trimo inženjering pustila je u rad novi e-lik, www.trimo.rs, u okviru novog korporativnog internet sajta, www.trimo.si.

„U Trimu smo se uverili da je u Srbiji sve značajniji kanal komunikacije moderan i interaktivno izrađen sajt – bez kakvog danas ne može da se zamisli ni jedna ozbiljna firma. Da biste skrenuli pažnju na sebe i proizveli najviše publiciteta morate biti inovativni, pogotovu kada je kanal komunikacije uvek živ i svakim minutom drugačiji, kao što je to slučaj sa internetom. Da biste ostali korak ispred konkurencije potrebna je mašta i kreativnost. Inovacije su ključ uspeha. Biti povezan sa svetom, otvoren za komunikaciju i učiniti da se sve pojedinosti o nama i našoj firmi, kao i referentni radovi nađu na mestu dostupnom svima, ciljevi su koje smo postigli postavljanjem novog unapređenog sajta“, izjavio je direktor Trimo inženjeringa, Damir Kočan.

Prema sadržaju, sajt je razdeljen na dve velike celine – produktnu i korporativnu. Budući da je osnovni cilj da se zadovolje potrebe i korisničke navike što šireg kruga javnosti, sajt je zamišljen tako da omogućava više različitih načina dolaska do jednih istih informacija.

Osim dva ključna menija, do sadržaja je moguće doći i preko interaktivnog animiranog predstavljanja na ulaznoj strani, preko pretraživača, sadržaja strane i padajućeg menija strane, pod imenom »Trimo na internetu«.

Sklop aktivnosti, čija je svrha bila da se grafički predstavi prisutnost Trima na karti sveta, nazvan je Trimo Earth. Reference su kvalitetno opisane, a Trimo Earth upotpunjen je i GPS koordinatama. Obnavljanjem internet sajta omogućeno je da se pogledaju objekti izgrađeni u realnoj okolini.

*Podaci Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da računar u Srbiji poseduje 40,8 % domaćinstava, što je za 6,8 % više u odnosu na prošlu godinu, dok internet priključak poseduje 33,2 %, odnosno 14,7 % više nego prošle godine. Zastupljenost računara u domaćinstvima varira u zavisnosti od teritorijalne celine, kao i da u Beogradu ona iznosi 53,1 %, u Vojvodini 41,5 %, a u centralnoj Srbiji zastupljenost računara je 34,8 %. Prema istom izvoru, preko interneta državljani Republike Srbije najčešće šalju i primaju elektronsku poštu njih čak 75,90 %, na drugom mestu su korisnici koji internet koriste za traženje informacija o robama i uslugama – 64,50 %, dok se njih 51,40 % preko mreže igra ili skida muziku i slike. Samo 29,70 % korisnika interneta preko mreže čita on-line izdanja časopisa i novina.

Leave a Reply