E-servisi · Internet · Provajderi

Novi Internet servis Republičkog geodetskog zavoda

Republički geodetski zavod izradio Internet servis za podnošenje zahteva

Republički geodetski zavod je unapredio poslovni proces prijema zahteva uvođenjem Internet servisa za podnošenje zahteva. U narednom periodu biće testirano ovo rešenje na području Službe za katastar nepokretnosti Beograd. U ovoj fazi tu mogućnost će imati samo geodetske organizacije, a plan je da kasnije ovu mogućnost koriste i sva druga pravna lica i građani u svim Službama RGZ-a.

Uvođenjem ovog servisa RGZ je još jednom jasno pokazao svoje opredeljenje da postane servis građana i poboljša komunikaciju sa korisnicima svojih usluga.

Do sada klijent je morao više puta da dolazi na šalter Službe za katastar nepokretnosti kako bi realizovao svoj zahtev. U okviru Službe za katastar nepokretnosti Beograd dnevno se podnese više od 1.000 zahteva.

Uvođenjem ovog Internet servisa automatizuje se deo aktivnosti na ovom poslovnom procesu, povećava se efikasnost u obradi zahteva i smanjuje broj dolazaka korisnika usluga u prostorije Službe za katastar nepokretnosti Beograd.

Internet servis korisnicima usluga omogućava siguran, jednostavan i efikasan način da elektronskim putem podnesu zahtev i izvrše svu potrebnu korespodenciju. Na raspolaganju će imati uvid u kompletnu istoriju korespodencije, razmenjivanje elektronskih poruka i dokumenata, podnetih i obrađenih zahteva, kao i trenutnih statusa obrade podataka.

Ovim putem pozivaju se sve  zainteresovane geodetske organizacije koje žele na ovaj način da podnose zahteve za izdavanje podataka Službi za katastar nepokretnosti Beograd da svoj zahtev proslede na e-mejl [email protected] punjavanjem formulara u prilogu.

Prilog

One thought on “Novi Internet servis Republičkog geodetskog zavoda

  1. Svetlana Brukner

    Poslala sam Vam mail sa pitanjem i iskreno se nadam da ce te moci da mi date odgovarajuci odgovor. Nadam se da ce na ovaj nacin sebi moci da eliminisem bezgranicno lutanje sa saltera na salter….
    S postovanjem

Leave a Reply