Internet · Provajderi

Novi investicioni Web portal moj-fond.org

Ilirika Investments a.d. koja posluje u Srbiji od 2002. godine,i čija je osnovna delatnost berzansko posredovanje u zemlji i inostranstvu, individualno investiciono savetovanje, korporativne finansije, strateško povezivanje i konsalting, a od nedavno i prodaja jedinica investicionih fondova u Srbiji, pokrenula je novi investicioni portal na adresi www.moj-fond.org (uskoro i www.moj-fond.rs)

Svrha ovog portala je da svim investitorima, potencijalnim investitorima, zainteresovanim stručnjacima i celokupnom građanstvu ponudi novi finansijski proizvod, odnosno finansijski portal www.moj-fond.rs (www.moj-fond.org).

Portal na jednom mestu okuplja sve informacije o investicionim fondovima i kompletnom srpskom tržištu kapitala, te na vrlo jasan i strukturiran način daje mogućnost njihovog pregleda i upotrebe. Osim pomenutih informacija, www.moj-fond.rs (www.moj-fond.org) nudi poređenja, analize i statistike vezane za fondove i hartije od vrednosti i mogućnost kreiranja sopstvenog portfelja sa kalkulatorom za informativne izračune.

Korisnicima koji su zainteresovani za ulaganja, ponuđene su sve informacije, objašnjeni načini i data uputstva o tome kako pristupiti svakom pojedinom fondu na srpskom tržištu kapitala. Isto tako su ponuđeni svi dokumenti i datoteke potrebni za pristup pojedinom investicionom fondu.

Uz službene informacije, www.moj-fond.rs (www.moj-fond.org)  nudi i zabavni deo sadržaja sa vestima iz tržišnog sektora, anketama, chatom, forumom i mnogim drugim interaktivnim servisima preko kojih korisnici mogu izmenjivati iskustva ili savete. Sve navedene informacije biće dostupne i za druga tržišta u okruženju, a korisnici portala će imati uvid i u sve fondove u regionu.

Leave a Reply