Internet

Novi medijski zakoni: Društvene mreže i blogovi nisu mediji

Facebook, Twitter i ostale društvene mreže, blogovi i forumi nisu mediji po novom Zakonu o javnom informisanju.

S jedne strane, to ih čini oazom velike slobode u kojoj nisu obavezni da, poput medija, navode izvore ili štite pretpostavku nevinosti, ali ih ne lišava sasvim ni odgovornosti za napisanu reč.

Novi zakon neće sprečiti ostrašćene tviteraše i druge internet “pričalice” da javno izražavaju stavove. Štaviše, oslobođeni titule medija, oni mogu da pišu o stvarima od javnog značaja, a da ne navode odakle im informacije.

social-networking-logos

– Iako ovim zakonom to nije uređeno, na društvenim mrežama ne vlada anarhija, već se i u onlajn svetu primenjuju određeni zakoni prepoznati u evropskom zakonodavstvu. Treba imati na umu da i svaka društvena mreža ponaosob ima svoja interna pravila čije kršenje može rezultovati trajnom zabranom korišćenja – priča za “24 sata” Anđelka Ducić, menadžer društvenih mreža.

Iako svako na netu može da kaže šta želi, isto tako je odgovoran za javnu reč. Naročito ako je to mišljenje uvreda, kleveta ili govor mržnje.

– Krivični zakonik ne pravi razliku između onlajna i oflajna. Nebitno je da li mržnju širite dimnim signalima ili preko megafona, vi ćete za to krivično delo odgovarati – ističu u jednoj pravnoj kancelariji za IT pravo. Za uvredu ili klevetu korisnici interneta odgovaraju baš kao i novinari – ako onaj ko smatra da je ugrožen podnese privatnu tužbu protiv njih.

MEDIJI SU

– dnevne i periodične novine

– novinske agencije

– radio-program

– televizijski program

– elektronska izdanja medija

– samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovani portali)

MEDIJI NISU

– knjiga

– film

– nosač audio i audio-vizuelnog sadržaja

– naučni i stručni časopis

– ostale štampane publikacije

– štampane stvari poput letaka, plakata i sličnih sredstava javnog obaveštavanja

– internet pretraživači

– internet platforme (forumi)

– katalog koji sadrži isključivo obaveštenja, oglase, reklame namenjene tržištu

– društvene mreže i druge platforme koje omogućavaju slobodnu razmenu informacija, ideja i mišljenja njenih članova

– blogovi

– veb-prezentacije i slične elektronske prezentacije

3 thoughts on “Novi medijski zakoni: Društvene mreže i blogovi nisu mediji

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Nisu tacne konstatacije iznete u ovom tekstu. Zato ponavljam.

  Clan 29. stav 2. Predloga zakona o javnom informisanju i medijima (http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2511-14Lat.pdf) glasi: “Pod medijem se u smislu ovog zakona naročito podrazumevaju … samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), a koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa ovim zakonom”,

  A clan 30. stav 2. predloga ovog zakona glasi: “Mediji, u smislu ovog zakona nisu: platforme, poput internet foruma, društvenih mreža i drugih platformi koje omogućavaju slobodnu razmenu informacija, ideja i mišljenja njenih članova, niti bilo koja druga samostalna elektronska publikacija, poput blogova, veb-prezentacija i sličnih elektronskih prezentacija, osim ako nisu registrovane u Registru medija, u skladu sa ovim zakonom.”

  Prema tome, Facebook, Twitter i ostale društvene mreže, blogovi i forumi JESU mediji po Predlogu zakonu o javnom informisanju i medijima, ukoliko su registrovani u REGISTRU MEDIJA, u skladu sa predlogom ovog zakona.

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  D o p u n a

  Ako je, prema clanu 4. tacka 1. Predloga zakona o elektronskim medijima, “elektronski medij” program, odnosno programski sadržaj radija i televizije, kao i programski sadržaj dostupan na zahtev putem mreža elektronskih komunikacija i sadržaj elektronskog izdanja, ako je, po tacki 19. ovog clana, “elektronsko izdanje” uređivački oblikovana internet stranica ili internet portal, i ako se se medijski sadržaj, bilo da je sacinjen od slika, zvuka ili pisanih reči može putem Interneta distribuirati i njemu pristupiti na različite načine, – onda je predlogom ovog zakona potrebno urediti i uslove i način pružanja usluga medijskih sadrzaja elektronskih izdanja.

 3. Marko

  Moram da priznam da meni ovo izgleda u najmanju ruku kao veoma čudan zakon, jednostavno, sve šta može da bude izvor informacija, pa makar to bili grafiti na zidovima pripadaju porodici medija!

Leave a Reply