Internet · Provajderi

Novi OPEN ADSL paketi sa većim brzinama prenosa podataka

Telekom Srbija od 1. januara 2009. godine uvodi još tri nova OPEN ADSL CLICK Internet paketa sa znatno većim brzinama prenosa podataka u oba smera (downlink i uplink):

  • Click 6, u kome će brzine protoka biti 6144 Kb/s u dolaznom i 384 Kb/s u odlaznom saobraćaju, po ceni od 3.230,00 dinara*
  • Click 8, u kome će brzine protoka biti 8192 Kb/s u dolaznom i 512 Kb/s u odlaznom saobraćaju, po ceni od 3.825,00 dinara*
  • Click 16, u kome će brzine protoka biti 16384 Kb/s u dolaznom i 768 Kb/s u odlaznom sabraćaju, po ceni od 4.675,00 dinara*

Istovremeno, postojeći OPEN ADSL1, ADSL 2 i ADSL 3 paketi, uz nova imena dobijaju i nove brzine po nepromenjenim cenama paketa:

  • ADSL 1 = Click 1 sa novim brzinama od 1024Kb u dolaznom i 128 Kb/s u odlaznom saobraćaju
  • ADSL 2 = Click 2 sa novim brzinama od 2048 Kb u dolaznom i 192 Kb/s u odlaznom saobraćaju
  • ADSL 3 = Click 4 sa novim brzinama od 4096 Kb u dolaznom i 256 Kb/s u odlaznom saobraćaju

Start paket 256/64 Kb/s ostao je nepromenjen.

Povećanje brzine protoka podataka primenjivaće se i na ADSL pakete drugih Internet Servis Provajdera, tako da će i oni biti u prilici da ove pogodnosti ponude svojim korisnicima.

*Sve navedene cene su bez PDV-a.

Leave a Reply